News: INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 24 februarie, ora 10.00

Read Time5 Minute, 8 Second
 1. PROIECTE DE LEGE
 2. PROIECT DE LEGE privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe
 3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică

 

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului

 

III.       PROIECTE DE HOTĂRÂRE

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea celui de-al Cincilea Amendament la Addendum-ul la Memorandumul Multilateral de Înțelegere (MMOU) între miniștrii apărării din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord privind Programul comun NATO E-3A, referitor la modernizarea Sistemului NATO Aeropurtat de Avertizare Timpurie şi Control (NAEW&C), semnat de partea română la 13 octombrie 2014

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/7g0_xjkb1ymwnfqrs8p9.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou admiși pe piața forței de muncă în anul 2016

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/g4hkq_f3m7d6wjc0pn1b.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/ngxs514m72zkcfdt0jr8.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.15 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/q23jnyw0tpg6vh1m_c87.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar  şi schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/7mhdxg1nbkf632vzjqw0.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/hq4ct5km6zgx8vwyjr3s.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/zqshg36xkjwfc_71rnt4.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/3kbpm8rnwv_6t2g5xhyd.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 3 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea efectuării donaţiei unor bunuri mobile, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, către Guvernul Ucrainei
 3. MEMORANDUM cu tema: Stadiul îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante prevăzute în Acordul de Parteneriat şi măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora până în decembrie 2016
 4. MEMORANDUM cu tema: Nominalizarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene
 5. MEMORANDUM cu tema: Obiective și măsuri de etapă în relația România (RO) – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

 

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE referitoare la sistemul naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al situațiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităților publice (FOREXEBUG)

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. Proiectele punctelor de vedere cu privire la 7 propuneri legislative parlamentare
 3. Proiectele punctelor de vedere asupra unor propuneri legislative inițiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară la data de 18 noiembrie 2015, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate

 

VII.                 NOTE

 1. NOTĂ referitoare la analiza situației turismului balnear în România și a măsurilor necesare pentru dezvoltarea acestui sector turistic

 

Biroul de presă

 

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: