News: Ministerul Educatiei

Read Time2 Minute, 17 Second
Articol nou

Metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2016-2017

 

Articol nou

Procedură privind înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016, inclusiv

Articol nou

Dezbatere publică: proiect de Hotârâre de Guvern privind modificarea și completarea HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat

Articol nou

Dezbatere publică: proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea și completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

Articol nou

Priorităţile strategice ale Ministerului Educaţiei şi planurile de acţiuni sectoriale pentru anul 2016

Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România

Strategia naţională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015-2020

Strategia naţională pentru învăţământ terţiar 2015-2020

LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare

Acte normative subsecvente Legii Educaţiei Naţionale (metodologii, norme metodologice, regulamente)

Sursa : Ministerul Educatiei

By

Robert Williams

Editor in Chief

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: