News:COMUNICAT DE PRESĂ INSPECŢIA JUDICIARĂ A EXERCITAT ACŢIUNEA DISCIPLINARĂ FAŢĂ DE UN JUDECĂTOR

Read Time1 Minute, 11 Second

Bucureşti, 24 februarie 2016 – La 22 februarie 2016, Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de un judecător pentru:

  1. manifestări care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu, abatere disciplinară prevăzută de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, constând în aceea că judecătorul a intervenit în soluţionarea unei contestaţii în anulare împotriva unei decizii penale pe care a pronunţat-o, prin participarea la şedinţa de judecată, formularea de cereri, depunerea de înscrisuri şi acceptarea, fără niciun fel de obiecţiuni, a apărărilor formulate de avocatul său, avocat care, pe de o parte, a asigurat apărarea şi în două rânduri resursele financiare pentru una din părţile cauzei soluţionate prin decizia contestată şi care, pe de altă parte, a acordat asistenţă juridică în cursul cercetării disciplinare a judecătorului în cauză.
  2. imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror, abatere disciplinară prevăzută de art. 99 lit. l) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, prin aceea că, deşi nu avea nicio justificare legală să intervină în contestaţia în anulare, l-a atenţionat pe judecătorul învestit cu soluţionarea acesteia să se abţină de la judecată.

Acţiunea disciplinară a fost înaintată Secţiei pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la răspunderea judecătorului în cauză.

 

Compartimentul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: