COMUNICAT DE PRESĂ Concluziile raportului Corpului de Control al Ministrului privind activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC)

Read Time4 Minute, 56 Second

Pentru o corectă informare a opiniei publice în legătură cu situația managerială actuală de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, Ministerul Justiției face următoarele precizări:

Ministrul Justiției a dispus Corpului de Control al Ministrului în data de 14 decembrie 2015 efectuarea unei acțiuni de control al activității Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC). Controlul dispus s-a finalizat în 12 februarie 2016, prin redactarea unui raport. Principalele concluzii desprinse din raport pot fi sintetizate astfel:

Probleme de legalitate

Vicepreședintele ANC a delegat, fără motivare, dreptul de semnătură pentru și în numele vicepreședintelui, pe perioade nedeterminate, unor șefi de serviciu/șef de birou/directori, cu invocarea greșită a reglementărilor aplicabile. Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) al ANC, numai președintele poate să delege dreptul de semnătură, motivat, vicepreședinților.

S-au constatat încălcări ale Regulamentului de evaluare a activității profesionale a angajaților, precum și ale dispozițiilor referitoare la promovarea în funcții de conducere.

Prin mutarea a două posturi aferente funcției de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor de la Serviciile Elaborare proiecte de ordin ale Președintelui ANC, respectiv de Consiliere și relații publice, în cadrul Serviciului Juridic și Contencios, s-au încălcat dispozițiile art. 1 alin. (4) din ROF ANC, potrivit cărora ”Organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și statul de funcții ale ANC se aprobă prin ordin al Ministrului Justiției”. În consecință, s-a modificat implicit statul de funcții al ANC, fără a exista vreun ordin al Ministrului Justiției care să justifice legalitatea unei astfel de măsuri.

Probleme de eficiență instituțională

Corpul de Control a constatat întârzieri foarte mari în soluționarea cererilor de cetățenie în majoritatea dosarelor examinate, în condițiile în care termenul prevăzut de lege este de 5 luni. Timpul mediu de procesare și soluționare a cererilor de acordare/redobândire a cetățeniei române în raport cu prevederile art. 11 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, cu modificările și completările ulterioare, nu a fost respectat. De exemplu, pentru perioada 2013-2015, situația se prezintă astfel: în 2013, timpul mediu a fost de 18,21 luni; în 2014, timpul mediu a fost de 14,63 luni; în 2015, timpul mediu a fost de 9,6 luni.

Probleme de ordin administrativ

Biroul pentru Depunerea Jurământului, Evidențe și Retragere Cetățenie este subdimensionat.

Membrii Comisiei pentru Cetățenie soluționează lucrări și în alte structuri din ANC,  fapt ce îngreunează activitatea Comisiei.

Secretariatul Tehnic al Comisiei – înregistrări dosare funcționează deficitar.

Disfuncții în procesele de management

ANC a contractat o firmă privată de pază, deși instituția poate să beneficieze de servicii de pază ale Jandarmeriei Române, ceea ce ar reduce costurile aferente.

S-a constatat existența unui climat organizațional conflictual și o lipsă de comunicare între managementul superior și angajați.

Deși încheierea de procese-verbale ale ședințelor de depunere a jurământului este oportună din perspectiva ulterioarelor reclamații sau în cazuri în care se solicită retragerea cetățeniei (de pildă, în baza unor suspiciuni asupra corectitudinii cu care s-au evaluat solicitanții, inclusiv cunoașterea limbii române), s-a constatat că aceasta nu se realizează în practică.

Probleme  de comunicare publică și transparență

Regulamentul de ordine interioară, precum și rapoartele anuale de activitate nu erau publicate pe site-ul instituției.

S-a constatat informarea deficitară a solicitanților cu privire la stadiul dosarelor de cetățenie. Spre exemplu, secțiunea Stadiul dosarului pe site-ul ANC nu conținea toate informațiile relevante pentru beneficiari între etapa de depunere a dosarului, cea a termenelor procedurale, respectiv cea a soluționării acestuia.

Au fost încălcate prevederile regulamentare privind promovarea în funcții de conducere. Într-un caz, numirea s-a făcut fără să se țină cont de rezultatele evaluării celui în cauză. Astfel, deși pentru promovare era nevoie de calificativul Foarte Bine, persoana promovată primise doar calificativul Bine. În plus, s-a constatat că nu au fost respectate dispozițiile regulamentare privind contestațiile. De pildă, o contestație a fost admisă de Vicepreședintele ANC fără respectarea Regulamentului, care prevede că soluționarea contestației se realizează de către un alt director care nu a făcut evaluarea inițială, respectiv fără motivarea admiterii/respingerii contestației.

Prin mutarea a două posturi aferente funcției de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor de la Serviciile Elaborare proiecte de ordin ale Președintelui ANC, respectiv de Consiliere și relații publice, în cadrul Serviciului Juridic și Contencios, s-au încălcat dispozițiile  art. 1 alin. (4) din ROF ANC, potrivit cărora ”Organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și statul de funcții ale ANC se aprobă prin ordin al Ministrului Justiției”. În consecință, Vicepreședintele ANC a modificat implicit statul de funcții al instituției, fără a exista un ordin al Ministrului Justiției care să justifice legalitatea unei astfel de măsuri.

Luând în considerare Raportul Corpului de Control, precum și obligațiile Ministerului Justiției în calitate de autoritate ierarhic superioară ANC, Ministrul Justiție înțelege să sprijine ANC prin măsuri care vor conduce la eficientizarea activității acestei instituții.

Spre exemplificare, merită menționată o comparație între numărul cererilor  analizate de către Comisia pentru Cetățenie în următoarele intervale de timp, care indică degradarea performanței ANC în ultimele patru luni:


Perioada
Nr. cereri analizate de

Comisia pentru Cetăţenie

06.11.2015 – 03.03.2016 7.794
06.11.2014 – 03.03.2015 19.531
06.11.2013 – 03.03.2014 22.313
06.11.2012 – 03.03.2013 21.275

 

Ministrul Justiției acordă o atenție deosebită tuturor problemelor semnalate de personalul din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie și asigură toate părțile interesate că va sprijini orice demers menit să promoveze eficiența instituției.

Raportul Corpului de Control a arătat că interimatul asigurat de vicepreședinte a condus la o degradare a performanței instituționale a Autorității Naționale pentru Cetățenie. Prin propunerea numirii unui profesionist din cadrul personalului ANC în funcția de președinte, Ministrul Justiției dorește să dea un semnal clar de încredere în profesionalismul angajaților acestei instituții. Ministrul Justiției consideră că ANC este o instituție de maximă importanță și înțelege să ia toate măsurile necesare pentru ca aceasta să funcționeze ca un serviciu public de calitate, la cele mai înalte standarde de profesionalism.

 

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: