News: Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a realizat o analiză de etapă cu privire la activitățile derulate de la începutul acestui an, de către structurile MAI, pentru îndeplinirea obiectivelor asumate prin Programul de Guvernare și prin Strategia Națională de Apărare și Strategia Națională de Ordine Publică.

Read Time4 Minute, 20 Second
R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

 

 

COMUNICAT

Nr. 55 din 5 martie 2016

 

 

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a realizat o analiză de etapă cu privire la activitățile derulate de la începutul acestui an, de către structurile MAI, pentru îndeplinirea obiectivelor asumate prin Programul de Guvernare și prin Strategia Națională de Apărare și Strategia Națională de Ordine Publică.

 

În ceea ce privește obiectivul prioritar de creștere a gradului de siguranță a cetățenilor, s-a constatat menținerea trendului descrescător înregistrat încă din anul 2015, a numărului de infracțiuni sesizate, acestea fiind în scădere cu 8,5% față de perioada similară a anului trecut.

 

Faptele de natură judiciară, care reprezintă 65,2% din totalul celor sesizate, au scăzut cu mai mult de 7%, iar infracțiunile stradale au scăzut cu peste 13%.

Aceste rezultate înregistrate de la începutul acestui an sunt datorate în mare măsură suplimentării numărului de patrule care au acționat în mediul stradal.

 

Din dispoziția ministrului afacerilor interne, Petre Tobă, numărul patrulelor care au acționat în stradă în luna februarie a ajuns la o medie zilnică de 4.850, în creștere cu 8 %, față de luna ianuarie. De asemenea, au fost utilizate mai multe patrule mixte, formate din polițiști și jandarmi, media zilnică a acestora în luna februarie fiind de 965 pe zi.

 

Același trend de diminuare a infracționalității se înregistrează și în mediul rural, unde numărul infracțiunilor a scăzut la începutul acestui an cu 3,5%, cele mai semnificative scăderi fiind înregistrate în cazul infracțiunilor de furt din curți, anexe și gospodării (o scădere cu 26,5% față de perioada similară a anului trecut).

 

În domeniul combaterii criminalității economico-financiare, începutul anului 2016 a fost marcat de o intensificare a acțiunilor de combatere a evaziunii fiscale, Poliția Română desfășurând în luna ianuarie peste 20 de acțiuni cu efective mărite. A fost dispusă începerea urmăririi penale în peste 500 de dosare penale și s-au instituit măsuri preventive împotriva a peste 100 de persoane.

 

Pentru asigurarea recuperării prejudiciului identificat, precum şi pentru scoaterea din circuitul ilegal a bunurilor ce fac obiectul infracţiunilor, angajații Ministerului Afacerilor Interne, sub coordonarea procurorilor, au instituit măsuri asiguratorii asupra unor bunuri a căror valoare depășește 150 milioane de lei.

 

 

În luna februarie, structurile MAI împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor au demarat o acțiune la nivel national pentru combaterea evaziunii fiscale din domeniul comerțului cu mărfuri alimentare și legume-fructe, fiind desfășurate verificări la peste 2.500 de societăți comerciale și persoane fizice și aplicate peste 1.000 de sancțiuni contravenționale în valoare de 1,2 milioane lei. Au fost constatate 209 infracțiuni și confiscate bunuri în valoare de aproximativ 200.000 lei.

 

Și în anul 2016 protejarea fondului forestier rămâne o prioritate pentru structurile MAI, fiind continuate acțiunile comune organizate în cadrul operațiunii SCUTUL PĂDURII. În luna ianuarie a acestui an au fost organizate peste 3.000 de controale în urma cărora s-a ridicat aproximativ 4.000 metri cubi de material lemnos, în vederea stabilirii provenienței, iar 404 persoane sunt cercetate în legătură cu infracțiuni silvice.

 

Anul trecut, spre exemplu, au fost desfășurate peste 32.500 de acțiuni în fondul forestier național, pe drumurile forestiere și publice, precum și în punctele de depozitare a materialelor lemnoase fiind confiscat peste 150.000 metri cubi de material lemnos, mai mult decât dublu cantității confiscate în anul 2014. De asemenea, au fost cercetate peste 7.300 de infracțiuni silvice (peste 40% fiind constatate din oficiu), fiind începută urmărirea penală pentru 2.215 persoane.

 

În scopul creșterii gradului de responsabilizare a mediului privat pentru respectarea prevederilor legale în domeniul situațiilor de urgență și protecție civilă, în prima parte a anului au continuat acţiunile de control la baruri, cluburi şi discoteci, iniţiate la finele anului 2015, şi s-au efectuat 99 de controale la asemenea obiective din zona centrului istoric al Municipiului Bucureşti.

 

Un alt obiectiv care a fost analizat de conducerea MAI a vizat asigurarea resurselor financiare din fonduri externe nerambursabile, în acest moment la nivelul MAI fiind în implementare 8 proiecte în cadrul Fondului pentru Securitate internă, 6 granturi în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian și 47 de granturi finanțate de Comisia Europeană și alte surse de finanțare nerambursabilă.

 

Alte 14 fișe de proiect au fost aprobate, iar 38 sunt în evaluare, MAI intenționând să achiziționeze anul acesta echipamente destinate acțiunilor de căutare-salvare urbană pentru situații generate de calamități dar și pentru ambulanțe.

 

Corelat obiectivului de organizare în bune condiții a alegerilor locale, în luna februarie a.c. a debutat procesul de planificare a misiunilor și activităților din competența MAI asociate alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, în contextul în care, începând cu 22 martie a.c. sunt planificate primele activități din Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, adoptat prin Hotărâre de Guvern.

 

Analiza de etapă realizată la nivelul conducerii MAI a concluzionat că toate obiectivele propuse sunt în curs de îndeplinire, ministrul afacerilor interne insistând asupra respectării întocmai a graficului de implementare a acestor obiective prioritare ale acestui an.

 

 

 

DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

 

 

 

 

 

 

 

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: