Politics

Romania: Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 27 iulie 2016

INFORMAŢIE DE PRESĂ

privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda

şedinţei Guvernului României din 27.07.2016

 

 1. PROIECTE DE LEGE
 2. PROIECT DE LEGE pentru denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933
 3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 19 mai 2016
 4. PROIECT DE LEGE privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii şi imunităţi prevăzute de Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate ale ONU, aprobată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, pentru instituţiile specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite
 5. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art.57 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003
 6. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ, urmare reevaluării
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Harghita
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – UM 0813 București
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli afferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2016 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor
 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitare DN 1C Dej – Baia Mare, km 61+500 – km 47+990”, pe raza localităţii Câţcău din judeţul Cluj
 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Agriculturii Slobozia, precum şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia
 21. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi a Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase
 22. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
 23. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 88 la Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea
 24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Sarasău, judeţul Maramureş
 25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor oraşelor Târgu Lăpuş şi Vişeu de Sus, judeţul Maramureş
 26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Culciu, judeţul Satu Mare
 27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Balta Albă şi Gherăseni, judeţul Buzău
 28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Balşa, judeţul Hunedoara
 29. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Bârsău şi Foieni, judeţul Satu Mare
 30. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Nehoiu, judeţul Buzău
 31. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
 32. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
 33. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020

        III.                  MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării României la Consorţiul European pentru Infrastructura de Cercetare “Observatorul European Multidisciplinar al fundului mării şi coloanei de apă” – EMSO-ERIC
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea efectuării donaţiei unui bun mobil, aparţinând domeniului privat al statului, către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Related Posts