Lansarea programului comun al Consiliului Europei și al Comisiei Europene privind accesul la justiție al femeilor Roma (JUSTROM) Joi, 10 noiembrie 2016, orele 10:00-16:00

Sala de conferinţe, Ministerul Fondurilor Europene

Tower Center International, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, București

 

Evenimentul are ca scop informarea partenerilor şi actorilor relevanţi de la nivel naţional despre programul pilot JUSTROM, precum şi consolidarea parteneriatelor cu ministerele, alte instituţii publice, autorităţile publice locale, organizaţiile non-guvernamentale, precum şi cu organizații internaţionale, în vederea implementării cu succes a programului. Pentru a se asigura un follow-up viabil, prin posibila extindere la capacitate sporită a centrelor de asistenţă juridică, acolo unde sunt necesare şi, nu în ultimul rând, prin consolidarea capacității profesioniștilor din domeniul juridic și de punere în aplicare a legii.

 

Programul-pilot JUSTROM se va desfășura în perioada 1 octombrie 2016 – 31 martie 2018 şi are ca scop îmbunătățirea accesului la justiție al femeilor rome și nomade din Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia şi România. Astfel, programul urmăreşte să capaciteze femeile rome prin creșterea gradului de conștientizare a acestora cu privire la discriminare, mecanismele de plângere existente, modul cum funcționează sistemul de justiție și instituțiile existente pentru apărarea drepturilor omului. Programul va oferi asistenţă juridică beneficiarelor rome și nomade din țările participante la program, prin înființarea de clinici/centre de asistenţă juridică. De asemenea, programul mai vizează și consolidarea capacității profesioniștilor din domeniul juridic și a celor cu atribuții în punerea în aplicare a legii și în observarea standardelor de combatere a discriminării, cu accent pe discriminarea multiplă, egalitatea de gen și femei rome şi nomade. Prin urmare, acest program va spori sinergia și coerența între cadrul instituțional  al UE și cel al Consiliului Europei, strategiile naționale de incluziune a romilor și inițiative ale societății civile în domeniul accesului la justiție.

După prezentarea programului urmează o sesiune de întrebări și discuții. Reprezentanții CE și ai CoE vor fi disponibili pentru interviuri în intervalul 10:15-10:30 și 11:45-12:00.

LAUNCH EVENT

OF THE JOINT PROGRAMME ON ROMA AND TRAVELLER WOMEN’S ACCESS TO JUSTICE

Program comun al Consiliului Europei, Echipa de Sprijin a Reprezentantului Special al Secretarului General al Consiliului Europei pentru situaţia romilor şi Comisiei Europeane, Direcția Generală Justiţie şi Consumatori

Adresa: Sala de conferinţe, Ministerul Fondurilor Europene

Tower Center International, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1

BUCUREŞTI

10 noimebrie 2016

******

 agenda draft

10.00 – 10.30                 Primirea şi înregistrarea participanţilor                 

10.30 – 11.00                 Deschidere oficială a evenimentului și cuvânt de deschidere

 

Dna Raluca Alexandra PRUNĂ, Ministru, Ministerul Justiţiei (mesaj video)

Dna Irina ALEXE, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne

Dna Oana ȚOIU, Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Membru CAHROM

Dna Angela CRISTEA, Șefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România (în curs de confirmare)

Dl Valeriu NICOLAE, Reprezentantul Special al Secretarului General al Consiliul Europei pentru situaţia romilor

Dna Lavinia BANU, Direcția Generală Justiţie şi Consumatori, Comisia Europeană

 

11.00 – 12.00                 Prezentarea programului-pilot JUSTROM

Moderator: Dl Daniel VASILE, Preşedinte, Agenţia Naţională pentru Romi, Guvernul României

 

Dra Isabela MIHALACHE, Manager Program JUSTROM, Echipa de Sprijin a Reprezentantului Special al Secretarului General al Consiliului Europei pentru situaţia romilor

 

Sesiune de întrebări

 

12.00 – 13.15                 Provocări şi probleme cu care se confruntă femeile rome în accesul la justiţie

Moderator panel: Dna Diana HATNEANU, avocată specializată în drepturile omului, expert Consiliul Europei

 

Dna Carmen GHEORGHE, E-Romnija – Asociaţia pentru promovarea drepturilor femeilor rome

Dna Mihaela ZATREANU, Coordonator naţional al programului ROMACT România

Federaţia Democrata a Romilor-FeDeR (în curs de confirmare)

Dl Dezideriu GERGELY, expert, Consiliul Europei

Dl Marian Mandache, Director Executiv, Romani Criss

 

13.15 – 14.15                                 Bufet suedez

 

14.15 – 15.45                 Panel privind sprijinul partenerilor asociaţi în implementarea proiectului şi cadrul legal, instituţional şi de politici publice privind sistemul de asistenţă juridică

Moderator: Dna Crina-Elena MORTEANU, Consilieră, Ministerul Justiţiei

 

Dl Daniel VASILE, Preşedinte, Agenţia Naţională pentru Romi, Guvernul României

Dl Marius Claudiu IARU, Subcomisar, Inspectoratul General al Poliţiei, Ministerul Afacerilor Interne

Dl Csaba-Ferenc ASZTALOS, Preşedinte, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (în curs de confirmare)

Dna Erzsébet DANE, Adjunct al Avocatului Poporului pentru domeniile drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale (în curs de confirmare)

Dl Marius Tudor, Șef Serviciu Programe Europene și Internaționale, Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe, Consiliul Superior al Magistraturii (în curs de confirmare)

Dl. Petruţ Ciobanu, Preşedinte, Uniunea Naţională a Barourilor din România

 

15.45 – 16.00                 Concluzii şi cuvinte de încheiere

Moderator: Dna Andra Cristina Croitoru, Secretar de Stat, Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES)

 

Dna Crina-Elena MORTEANU, Consilieră, Ministerul Justiţiei

Dna Lavinia BANU, Direcția Generală Justiţie şi Consumatori, Comisia Europeană

Dl Valeriu NICOLAE, Reprezentantul Special al Secretarului General al Consiliului Europei pentru situaţia romilor

 

16h00                                 Plecarea participanţilor

%d bloggers like this: