Proiecte si acte normative care ar putea fi incluse in sedinta Guvernului din 09 noiembrie 2016

Read Time8 Minute, 15 Second

INFORMAŢIE DE PRESĂ

privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda

şedinţei Guvernului României din 09.11.2016

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/HG-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 58/2016 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02 a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/hg-8.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea şi funcţionarea Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/hg-9.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române”, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/hg-10.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/HG-4.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea imobilului 714 Braşov în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/HG-5.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Crăieşti, judeţul Mureş

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/hgnfanexa-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cetăţeni, judeţul Argeş

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/Hgnfanexa-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, în domeniul public al Municipiului Oradea, judeţul Bihor

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/hg-11.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.92/2016 pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/HG-6.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor “Nicolae Golescu” Slatina

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/hg-12.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0658 Târgu Jiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/hg-13.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/hgnf.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0657 Oradea

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/hg-14.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru două imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/hg-15.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/hg-16.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0326 Zalău

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/hg-17.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului privind cooperarea pentru asigurarea accesului la medicamente eficiente şi acordarea deplinelor puteri, în acest sens, domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul sănătăţii
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind desfăşurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat
 4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Bogdan PUŞCAŞ- Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice în calitate de membru provizoriu în Consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere – S.A., unitate care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, până la finalizarea procedurilor de selecţie conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016
 5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Victor GIOSAN – Consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru în calitate de membru provizoriu în Consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere – S.A., unitate care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, până la finalizarea procedurilor de selecţie conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016
 6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încredinţării către Fondul European de Investiţii a implementării instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului finanţat din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2014 – 2020) şi desemnarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi a directorului general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale pentru semnarea Acordului de Finanţare
 7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea modificării punctului 111 din Metodologia privind reprezentarea României înaintea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a celorlalte instituţii UE, precum şi înaintea Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, aprobată de Guvernul României prin memorandum în data de 20 mai 2015

 

About Post Author

Robert Williams

%d bloggers like this: