Comunicat de presă privind misiunea de evaluare a experţilor Comisiei Europene în cadrul MCV

Read Time2 Minute, 3 Second

În cursul zilei de 15 noiembrie 2016, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, a avut loc întâlnirea reprezentanţilor Consiliului şi Institutului Naţional al Magistraturii cu experţii Comisiei Europene, aflaţi în misiune de evaluare a progreselor înregistrate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV).

Consiliul Superior al Magistraturii a fost reprezentat de domnul judecător Mircea Aron, preşedinte, doamna procuror Luminiţa Palade, vicepreşedinte, domnul judecător Alexandru Şerban, membru ales, personal cu funcţii de conducere şi consilieri din cadrul direcţiilor de specialitate ale Consiliului.

Institutul Naţional al Magistraturii a fost reprezentat de directorul adjunct, domnul procuror Nelu Ciobanu.

Întâlnirea a debutat cu prezentarea de ansamblu a progreselor înregistrate în reformarea sistemului  judiciar român de la momentul adoptării pachetului de legi ale justiţiei, înfiinţarea Consiliului Superior al Magistraturii ca instituţie independentă structural şi funcţional, instituirea mecanismului de cooperare şi verificare odată cu aderarea României la Uniunea Europeană şi până în prezent.

Reprezentanţii Consiliului au prezentat sintetic acţiunile concrete realizate în domeniile ce au constituit obiective specifice de atins de România, cu accent pe cele referitoare la consolidarea instituțională a CSM și a rolului său de garant al independenței justiției, modalităţile concrete de apărare a independenţei sistemului judiciar şi a reputaţiei magistraţilor, creşterea transparenţei şi îmbunătăţirea comunicării instituţiilor judiciare, reglementarea unui sistem predictibil privind recrutarea, promovarea şi numirea magistraţilor în funcțiile de conducere, bazat pe criterii de meritocraţie şi integritate, unificarea practicii judiciare şi aspecte privind volumul de muncă şi redactarea hotărârilor judecătoreşti.

Sancțiunile disciplinare, prevenirea corupţiei şi integritatea la nivelul sistemului judiciar, formarea iniţială şi continuă a magistraţilor, propuneri de modificare a legilor justiţiei, modalităţile de recrutare a inspectorilor judiciari şi implementarea hotărârilor judecătoreşti la nivelul administraţiei publice au constituit, de asemenea, teme de dezbatere în cadrul întâlnirii.

A fost prezentat experţilor programul statistic Ecris-Statis, implementat la nivel naţional ca instrument de evaluare şi management care să contribuie la monitorizarea şi îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie.

Experţii Comisiei Europene au manifestat un interes deosebit asupra gradului de asumare a independenţei de către magistraţi, reprezentanţii Consiliului reafirmând deplina independenţă a judecătorilor şi procurorilor din România, reflectată şi în lupta anticorupţie, în beneficiul cetăţenilor şi a societăţii.

La finalul discuţiilor, s-a concluzionat că, de-a lungul existenţei sale, Consiliul Superior al Magistraturii a dobândit capacitatea de abordare sistemică a problemelor din justiţie, prin întreaga sa activitate urmărind susţinerea unor măsuri esenţiale care să eficientizeze actul de justiţie în scopul alinierii la standardele europene.

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

About Post Author

Robert Williams

%d bloggers like this: