Modificarea competenței materiale a DIICOT, prin eliminarea unor infracțiuni

Read Time4 Minute, 28 Second

GUVERNUL ROMÂNIEI

16.11.2016

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Managementul, structura și organizarea DIICOT vor fi optimizate pentru a răspunde eficient noilor amenințări în materie de criminalitate organizată și terorism

 

Managementul, structura și organizarea DIICOT vor fi optimizate pentru a răspunde eficient la noile amenințări în materie de criminalitate organizată și terorism, a căror investigare intră în aria de competență a acestei instituții.

Decizia a fost luată în ședința de astăzi a Executivului, prin aprobarea Ordonanței de urgență pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Totodată, prin Ordonanța de astăzi, se abrogă Legea nr. 508/ 2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea DIICOT.

Pornind de la consolidarea mijloacelor necesare cooperării internaționale, OUG realizează incriminarea infracțiunii de deplasare în străinătate în scopul planificării ori instruirii în vederea săvârșirii actelor de terorism, pentru transpunerea prevederilor internaționale destinate combaterii fenomenului luptătorilor străini. Modificarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului pune în acord prevederile naționale cu cele ale Protocolul de la Riga (Protocolul adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului), semnat de România în martie 2016, și cu cele ale Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU nr. 2178/2014.

Deplasarea unei persoane, de pe teritoriul statului al cărui cetățean este sau de pe teritoriul căruia își are domiciliul sau reședința, spre sau pe teritoriul unui alt stat decât cel al cărui cetățean sau rezident este, în scopul comiterii, planificării ori pregătirii actelor de terorism sau participării la acestea, ori pentru oferirea sau primirea de instruire sau pregătire pentru comiterea unui act de terorism ori pentru susținerea, în orice mod, a unei entități teroriste se va sancționa cu închisoarea de la 5 la 12 ani, iar tentativa infracțiunii se pedepsește.

Numărul și complexitatea cauzelor instrumentate de DIICOT au crescut de-a lungul anilor, în contextul în care numărul de procurori a rămas nemodificat. Astfel, conform raportului de activitate pe 2015 al DIICOT, numărul de 22.025 de cauze de soluționat reprezintă o creștere cu 22,26% (o medie de circa 118 dosare/procuror), fiind soluționate 11.702 cauze, în creștere cu 28,27% față de 2014. Privind numărul de 17.291 de persoane cercetate (în creștere cu 13% față de 2014), au fost întocmite 1.156 de rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției (3.892 inculpați/1.506 arestați), reprezentând o creștere de 6,74% față de 2014, respectiv o creștere de 12,42% în ceea ce privește numărul inculpaților trimiși în judecată.

Prevederile referitoare la organizarea Direcției se bazează pe regulile actuale și în completare urmăresc:

  • Întărirea și eficientizarea funcției de conducere;
  • Îmbunătățirea organizării interne și funcționării direcției, raportat la noile necesități de investigare și analiză a fenomenului infracțional reprezentat de criminalitatea organizată;
  • Creșterea eficacității urmăririi penale prin întărirea capacității de efectuare a investigațiilor financiare și prin completarea personalului direcției cu lucrători de poliție judiciară.

 

Procurorul șef conduce DIICOT ajutat de doi procurori șefi adjuncți și de doi consilieri. Procurorului șef al DIICOT îi sunt conferite prerogative în organizarea internă a direcției, recrutarea personalului, evaluarea, numirea sau revocarea procurorilor în/din cadrul direcției, pentru a fi consolidată capacitatea funcțională a acestei instituții, ca structură specializată, raportată la particularitățile anchetelor pe care le desfășoară. El exercită control direct asupra procurorilor din subordine, prin evaluare anuală, dar și prin numire sau revocare a acestora, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). De asemenea, poate înființa sau desființa, cu avizul CSM, secții în cadrul structurii centrale, concomitent cu preluarea unui număr de procurori din structura teritorială.

Întrucât investigațiile financiare se dovedesc din ce în ce mai importante în zona criminalității organizate orientate spre spălarea de bani și finanțarea terorismului, pentru prelucrarea de date, indicii și informații absolut necesare instrumentării infracţiunii de spălare de bani, va fi consolidat rolul specialiștilor în cadrul structurii DIICOT, schema de personal urmând să fie suplimentată cu 17 funcții de specialiști.

În paralel cu aceste măsuri de întărire a capacității instituționale, este stipulată și modificarea competenței materiale a DIICOT, prin eliminarea unor infracțiuni care nu mai necesită, la acest moment, instrumentarea de către această unitate specializată de parchet, precum: bancruta simplă, evaziunea fiscală, accesul ilegal la un sistem informatic, exploatarea cerșetoriei, uzul de armă fără drept, falsificarea sau modificarea sau ștergerea marcajelor de pe arme letale.

Celelalte modificări legislative reglementate de Ordonanța de urgență vizează, de asemenea, alinierea prevederilor din cadrul general privind organizarea judiciară din Legea nr. 304/ 2004, cu următoarele prevederi:

  • Includerea procurorului șef al DIICOT, alături de procurorul general, procurorul șef al DNA și procurorului general al parchetului de pe lângă  curtea de apel, între persoanele care au competența de a exercita control asupra procurorilor din subordine;
  • Completarea prerogativelor funcției de conducere pentru procurorul șef al DIICOT, prin numirea directă a comisiei de interviu în vederea numirii într-o funcție de procuror al direcției;
  • Reglementarea funcționării departamentului economico-financiar, precum și modul de ocupare a funcției de manager economic în cadrul DIICOT.

 

Caracterul de urgență al actului normativ adoptat astăzi de guvern este dat de creșterea, la nivel european și în contextul sporirii fluxului migraționist, a numărului de infracțiuni în zona terorismului, finanțării acestuia, criminalității organizate și criminalității informatice, pentru combaterea cărora DIICOT dispune de insuficiente instrumente. Infracțiunile menționate se regăsesc pe agenda de securitate internă a Uniunii Europene, iar DIICOT este unitatea de parchet responsabilă cu urmărirea penală a acestora.

About Post Author

Robert Williams

%d bloggers like this: