Norme de aplicare a legii privind concesiunile de servicii și de lucrări

GUVERNUL ROMÂNIEI

16.11.2016

COMUNICAT DE PRESĂ ȘEDINȚĂ DE GUVERN

 

Norme de aplicare a legii privind concesiunile de servicii și de lucrări

 

          Guvernul a aprobat astăzi normele de aplicare a legii privind concesiunile de servicii și concesiunile de lucrări(Legea nr. 100/2016), act normativ necesar punerii în aplicare a legislației primare în domeniul achizițiilor publice.

Astfel, potrivit hotărârii aprobate astăzi, procedurile prevăzute de Legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii care sunt finalizate cu atribuirea unui contract de concesiune vor fi aplicabile doar dacă valoarea acestora depășește pragul de 23.227.215 lei.

Au fost stabilite noi reguli pentru evaluarea documentațiilor de atribuire publicate în SEAP. ANAP va evalua, înainte de transmiterea spre publicare a invitaţiei/anunţului, conformitatea cu legislaţia aplicabilă în domeniu, cu excepţia caietului de sarcini și a modelului de contract, în măsura în care valoarea estimată a concesiunii este egală sau mai mare cu pragul de 23.227.215 lei.

Potrivit actului normativ, atribuirea unui contract de concesiune este rezultatul unui proces de concesionare ce se derulează în mai multe etape:

Ø  etapa de planificare, fundamentare și pregătire;

Ø  etapa de organizare a competiției și atribuirea contractului;

Ø  etapa post atribuire contract, respectiv executarea și monitorizarea implementării contractului

Normele introduc o nouă abordare care trebuie urmată de toate autoritățile în procesul de evaluare a ofertelor, indiferent de procedura de atribuire aleasă. Mai exact, este vorba despre defalcarea acestui proces pe faze ce se finalizează cu rapoarte intermediare care sunt comunicate ofertanților.

Contractele de concesiune de lucrări/servicii a căror valoare este mai mică decât pragul de 23.227.215 lei vor putea fi încheiate prin aplicarea procedurii simplificate. Aceasta se inițiază prin publicarea în SEAP a unei anunț de concesiune simplificat, însoțit de documentația de atribuire aferentă.

Fiecare entitate contractantă va avea obligația de a de a elabora un studiu de fundamentare a deciziei de concesionare atunci când intenţionează să atribuie un contract de concesiune pe termen lung.

 

 

%d bloggers like this: