Breaking News

Acte normative aprobate si notele de care Guvernul a luat act in sedinta din 25 ianuarie 2017

GUVERNUL ROMANIEI

25.01.2017

 

INFORMAŢIE DE PRESĂ

privind actele normative adoptate și de care Guvernul a luat act în ședința din 25.01.2017

 

  1. NOTE
  2. NOTA privind limitele de cheltuieli revizuite, propuse pentru ordonatorii principali de credite în vederea elaborării proiectului de buget pentru anul 2017 și a estimărilor pentru perioada 2018-2020

 

  1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
  2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale și de plată a creanțelor fiscale scadente la 25 ianuarie 2017
  3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
  4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.