Law Enforcement

IPJ Arges: bilanţ anual din 27.01.2017

 

Activităţile desfăşurate de structurile Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş în anul 2016 au vizat:

Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală si siguranţa rutieră

Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale

Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene

Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a I.P.J. Argeş

 

Pentru al şaselea an consecutiv infracţionalitatea sesizată la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş înregistrează o scădere.

Astfel în anul 2016 la nivelul I.P.J. Argeş au fost sesizate cu  14,4% mai puţine infracţiuni faţă de anul precedent.

Criminalitatea de natură judiciară înregistrează o scădere cu peste 16 procente faţă de anul precedent, în mediul urban scăderea fiind de 13%, iar în rural de 19%.

Infracţiunile contra patrimoniului reprezintă 38,3% din totalul infracţiunilor sesizate şi scad pentru al cincilea an consecutiv (cu 22,9% fata de 2015 si 41% faţă de 2012.)

Diminuarea faptelor penale contra patrimoniului este proporţională cu evoluţia infracţiunilor de furt, care înregistrează pentru al cincilea an consecutiv (raportat la perioada 2009-2016) o scădere semnificativă (-27,9% faţă de 2015).

Se înregistrează scăderi, în principal, la faptele de furt din locuinţe cu 39,7%, din societăţi comerciale cu 25,8%  si de auto cu 36,5%.

Infracţiunile de înşelăciune înregistrate de I.P.J. Argeş reprezintă 9% din totalul infracţiunilor contra patrimoniului sesizate. Numărul acestora a scăzut faţă de anul 2015 cu 29% .

De asemenea, în anul 2016, numărul infracţiunilor de tâlhărie s-a diminuat cu 22 de procente.

Activitatea de prevenire a criminalităţii reprezintă, alături de combatere, o componentă importantă a intervenţiei poliţiei, în acest domeniu acţionând pe două  paliere atât structurile operative cât şi structura de analiză şi prevenire a criminalităţii şi poliţiştii de proximitate.

Pentru prevenirea criminalităţii au fost desfăşurate 4309 controale directe şi 3518 activităţi în unităţi de învăţământ şi zone adiacente.

În domeniul prevenirii, au fost iniţiate şi implementate  proiecte şi  campanii în cadrul cărora s-au abordat, secvenţial, diferite genuri de infracţiuni circumscrise domeniilor prioritare.

 

În acest sens, exemplificăm :

–  Programul naţional de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului – 147 activităţi preventive

  • Program naţional de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor – 161 activităţi preventive.
  • Proiect naţional ,,ŞCOALA SIGURANŢEI TEDI”- 16 activităţi preventive
  • Programul Ministerului Tineretului şi Sportului „ŞCOALA  ALTFEL – Să ştii mai multe, să fii mai bun!” – 17 activităţi preventive în unităţile de învăţământ din mun. Piteşti.
  • Campaniile de prevenire a accidentelor rutiere – 42 activităţi preventive

 

Pentru îmbunătăţirea ordinii şi siguranţei publice, poliţiştii au continuat aceeaşi manieră de abordare din ultimii ani, axată pe apropierea de comunitate, pregătirea antiinfracţională şi un sistem integrat de acţiune.

Astfel în cursul anului 2016, infracţiunile comise în mediul stradal se menţin la valori reduse, reprezentând doar 2,3% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul inspectoratului.

Este al patrulea an consecutiv când această categorie de infracţiuni înregistrează scăderi.

Infracţiunile de furt reprezintă 90% din criminalitatea stradală şi cunosc o scădere de 18%.

În anul 2016, în mediul rural au fost sesizate cu 14,56% mai puţine fapte faţă de anul anterior. Din analiza infracţiunilor comise în mediul rural rezultă că 36% dintre acestea sunt infracţiuni contra patrimoniului, 34% infracţiuni contra persoanei, diferenţa constituind-o alte categorii de fapte penale.

Furturile sesizate în mediul rural înregistrează o scădere cu peste 36 de procente faţă de anul precedent.

Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în sectorul silvic a constituit o altă preocupare majoră a I.P.J. Argeş în anul 2016, activităţile vizând atât prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori din păduri cât şi faptele ilegale asociate din circulaţia, depozitarea, prelucrarea şi comercializarea materialului lemnos.

În anul 2016 au fost sesizate cu 19% mai puţine infracţiuni la regimul silvic, decât în anul precedent.

Structurile competente au desfăşurat 1724 de acţiuni fiind ridicată în vederea confiscării cantitatea totală de 2.656 de m.c. material lemnos.

Pe linia sistemelor de securitate, în scopul prevenirii şi combaterii infracţiunilor contra patrimoniului, au fost efectuate activităţi de control referitoare la modul de implementare a cerinţelor minimale de securitate şi verificarea respectării prevederilor legale incidente de către agenţii economici şi deţinătorii de valori.

În anul 2016 infracţiunile de furt din  societăţi comerciale au scăzut cu 25,8%, iar majoritatea acestora este reprezentată de furturile de pe rafturile magazinelor în timpul programului de lucru (77%). Furturile din societăţi comerciale comise prin  efracţie s-au redus cu 57%.

Siguranţa în unităţile de învăţământ, prevenirea victimizării minorilor şi a delincvenţei juvenile reprezintă preocupări primordiale ale poliţiei în fiecare an şcolar. Au fost executate 3518 de activităţi, dintre care 788 de acţiuni educativ preventive.

Siguranţa rutieră constituie o altă prioritate a poliţiei argeşene. În anul 2016 poliţiştii rutieri au participat la 1429 de acţiuni, fiind aplicate 58.670 de sancţiuni contravenţionale şi reţinute în vederea suspendării dreptului de circulaţie 5.898 de permise de conducere.

S-a acţionat cu consecvenţă în raport de principalele cauze generatoare (viteza excesiva si neadaptată – pe drumurile naţionale şi judeţene, traversarea neregulamentara a pietonilor prin loc nepermis şi neacordarea priorităţii la pietoni – în municipii şi oraşe.

Pe raza judeţului Argeş s-au produs cu 12% mai puţine accidente rutiere grave decât în anul 2015. În urma accidentelor au fost rănite grav cu 17% mai puţine persoane.

Personalul Serviciului Acţiuni Speciale a realizat 553 de misiuni, dintre care 52 de misiuni specifice de ordine publică, 78 de participări la percheziţii domiciliare, 6 misiuni de prindere în flagrant, 9 de punere în aplicare a unor mandate, 113 misiuni de escortă.

La nivelul Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase se constată o scădere cu peste 30% a faptelor de natură penală privind regimul armelor şi muniţiilor.

De asemenea se înregistrează o creştere cu 22% a dosarelor în care s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva persoanelor.

În perioada sărbătorilor de iarnă, poliţiştii Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase au confiscat peste 450 de kg de substanţe pirotehnice.

Pe parcursul activităţii de cercetare penală, procurorii şi poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au recuperat prejudicii prin instituirea de sechestre asiguratorii asupra unor bunuri în valoare de 74.178.822 lei (+36%).

De asemenea conform art. 10 din Legea 241/2005 au fost recuperată suma totală de 28.583.316 lei, (o creştere de 94% comparativ cu 2015).

 

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş vor acţiona în continuare pentru prevenirea şi combaterea oricăror evenimente negative, care pot afecta siguranţa cetăţenilor.

 

 

                                                                   

BIROUL DE PRESĂ

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.