Romania: Informare de presă referitoare la agenda CSM în legătură cu avizarea proiectului de act normativ privind modificări aduse legilor de organizare şi funcţionare a autorităţilor din sistemul judiciar precum şi al statutului magistraţilor

˝Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei˝

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII CU MASS MEDIA
     
       

31 august 2017

                                             Informare de presă

referitoare la agenda CSM în legătură cu avizarea proiectului de act normativ privind modificări aduse legilor de organizare şi funcţionare a autorităţilor din sistemul judiciar precum şi al statutului magistraţilor

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass-Media este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice faptul că astăzi, 31 august 2017, a fost înregistrat la Consiliul Superior al Magistraturii Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi a Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, proiect transmis de către Ministerul Justiţiei în vederea avizării.

Calendarul activităţilor interne aferente procedurii de avizare a acestui proiect de act normativ va presupune:

  • consultarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a celorlalte instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Şcolii Naţionale de Grefieri, a Inspecţiei Judiciare precum şi a asociaţiilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, care sunt invitate să transmită Consiliului Superior al Magistraturii propunerile şi observaţiile pe marginea acestui proiect de lege până la data de 13 septembrie 2017;
  • centralizarea şi analiza propunerilor formulate de instanţe, parchete, celelalte instituţii din cadrul sistemului judiciar şi asociaţiile profesionale de către Direcţia Legislaţie, Documentare şi Contencios din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii până la data de 20 septembrie 2017;
  • emiterea avizului prevăzut de art.39 alin.3 din Legea nr.317/2004 de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în ultima săptămână a lunii septembrie 2017.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

%d bloggers like this: