Justice News

Breaking News: Inspectia Judiciara- Exercitarea acţiunii disciplinare faţă de 3 procurori


download

Bd. Regina Elisabeta, nr. 40

050018 București, Sector 5

Telefon (021)3226248 / 3226249

Fax (021)3226296 / 3226240

E-mail inspectie@csm1909.ro

www.inspectiajudiciara.ro

 

COMUNICAT DE PRESĂ

INSPECŢIA JUDICIARĂ A EXERCITAT ACŢIUNEA DISCIPLINARĂ FAŢĂ DE TREI PROCURORI

 Bucureşti, 6 septembrie 2017 – La 5 septembrie 2017 Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de procurorii Marius Bogdan Bulancea – procuror şef secţie – , Paul Silviu Dumitriu – procuror şef adjunct secţie – şi Jean Nicolae Uncheşelu de la Direcţia Naţională Anticorupţie – Structura Centrală („DNA”) pentru abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. t) teza a II-a, „exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă”, din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată.

În motivarea acţiunii disciplinare s-au reţinut următoarele :

  1. Cu referire la nerespectarea normelor de drept procesual care reglementează competenţa DNA:

Prin conduita adoptată de procurorul şef secţie şi procurorul şef adjunct secţie, în ceea ce priveşte înregistrarea denunţului formulat la 31 ianuarie 2017 şi constituirea dosarului cunoscut opiniei publice drept „Ordonanţa 13”, anterior completării denunţului cu elemente noi de natură să atragă competenţa DNA au fost nesocotite dispoziţiile art. 294 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură penală („CPP), art. 58 alin. 1 şi 2 din CPP, dispoziţiile procedurale din Legea nr. 78/2000 şi din Legea nr. 115/1999 la care fac trimitere prevederile art. 3 alin. 1 lit. a, art. 13 şi art. 24 din O.U.G. nr. 43/2002, cu modificările ulterioare.

  1. Cu referire la nerespectarea normelor de drept procesualînefectuarea urmăririi penale:

Nerespectarea normelor de drept procesual în exercitarea atribuţiilor de serviciu care impuneau organului judiciar, pe de o parte, soluţia de clasare fără a efectua acte de urmărire penală ca urmare a incidenţei unuia dintre cazurile care împiedică exercitarea acţiunii penale şi, pe de altă parte, să nu dispună începerea urmăririi penale cu privire la faptă, întrucât toate faptele reclamate în cauză priveau în realitate aspecte legate de procedura de adoptare a unui act normativ, respectiv aspecte de oportunitate şi legalitate care nu cad sub incidenţa controlului organelor de cercetare penală, indiferent de încadrarea juridică stabilită de către procuror (art. 294 alin. 3 din CPP şi art. 315 alin. 1 lit. b din acelaşi cod şi respectiv, art. 305 alin. 1 din CPP).

Totodată, inspectorii judiciari au reţinut în sarcina procurorului şef secţie încălcarea dispoziţiilor art. 304 alin. 2 cu referire la prevederile alin. 1 CPP, manifestată în raport de măsurile dispuse în ceea ce priveşte efectuarea urmăririi penale în dosar (în legătură cu desemnarea unui al doilea procuror de caz şi cu semnarea a numeroase adrese întocmite în cauză, transmise altor instituţii, având ca obiect solicitările formulate de către procurorii de caz în interesul urmăririi penale efectuate) şi neexercitarea din oficiu a atribuţiilor privind infirmarea actelor sau măsurilor date de procurorii de caz cu nerespectarea dispoziţiilor legale, raportat şi la dispoziţiile art. 30 alin. 1 lit. a din Regulamentul de ordine interioară al DNA, aprobat prin Ordinul nr. 1643/C/15.05.2015 al Ministrului Justiţiei, publicat în Monitorul Oficial nr. 350 din 21 mai 2015.

Urmarea imediată produsă, reţinută în rezoluţie, deşi nu condiţionează existenţa abaterii disciplinare săvârşită în modalitatea identificată (gravă neglijenţă), constă în :

– încălcarea gravă a principiului separaţiei puterilor în stat, garantat de art. 1 alin. 4 din Constituţie, astfel cum s-a constatat deja prin Decizia nr. 68 din 27.02.2017 pronunţată de către Curtea Constituţională, în raport de conduita adoptată de procurorii cercetaţi, care s-au considerat competenţi să verifice oportunitatea, respectarea procedurii legislative şi, implicit, legalitatea adoptării ordonanţei de urgenţă a Guvernului;

– deteriorarea încrederii şi a respectului opiniei publice faţă de funcţia de magistrat, cu consecinţa afectării imaginii justiţiei, ca serviciu public, în raport de faptul că, dată fiind conduita concretă adoptată de procurorii cercetaţi, concretizată în încălcarea normelor de procedură penală arătate, s-a constatat de către Curtea Constituţională, prin aceeaşi decizie, faptul că Ministerul Public nu doar că şi-a depăşit atribuţiile prevăzute de Constituţie şi de lege, dar şi-a şi arogat atribuţii ce aparţin Curţii Constituţionale sau puterii legislative.

Acţiunea disciplinară a fost înaintată Secţiei pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la răspunderea magistraţilor în cauză.

 

Compartimentul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

 

Advertisements

Categories: Justice News