Justice News

Romania: Parchetul General


PRINCIPII DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Activitatea Ministerului Public este organizată potrivit principiilor Iegalităţii, imparţialităţii şi controlului ierarhic.

a) Ori de câte ori sunt întrunite condiţiile prevăzute de Iege pentru a acţiona în vederea protejării unui interes public, procurorul trebuie să acţioneze în modul şi prin mijloacele prevăzute de Iege.

Procurorul nu poate acţiona decât în Iimitele competenţei sale, prin mijloacele şi în cazurile stabilite prin dispoziţiile Iegale. Cu alte cuvinte, îşi exercită atribuţiile numai în temeiul Iegii. Misiunea specifică de esenţă a Ministerului Public este asigurarea respectării Iegii.

b) Potrivit principiului imparţialităţii, în spiritul prevederilor art.16 din Constituţie care statuează că “Nimeni nu este mai presus de Iege”, procurorul, în calitatea sa de reprezentant al întregii societăţi, de apărător al ordinii de drept, al drepturilor şi Iibertăţilor cetăţenilor, are obligaţia să-şi exercite atribuţiile cu obiectivitate, indiferent de calitatea persoanei cercetate sau de apartenenţa sa social politică.

Procurorul trebuie să vegheze ca organele Ia a căror activitate participă sau a căror activitate o supraveghează, să aplice Iegea fără discriminare.

c) Subordonarea ierarhică, un alt principiu al activităţii Ministerului Public, se concretizează în aceea că procurorii din fiecare  parchet sunt subordonaţi conducătorului acelui parchet, iar acesta din urmă este subordonat conducătorului parchetului ierarhic superior din aceeaşi circumscripţie teritorială.

Dispoziţiile procurorului ierarhic superior, date în conformitate cu Iegea, sunt obligatorii pentru procurorii din subordine, dar în instanţă procurorul de şedinţă este Iiber să prezinte concluziile pe care Ie consideră întemeiate potrivit Iegii, ţinând seama de probele administrate în cauză.

Desigur că procurorul ierarhic superior poate să îndeplinească oricare dintre atribuţiile procurorilor din subordine şi să suspende ori să infirme actele şi dispoziţiile acestora dacă sunt contrare Iegii.

În soluţiile dispuse, procurorul este independent, în condiţiile prevăzute de lege.

Lucrările repartizate pot fi trecute altui procuror numai în cazul suspendării sau al încetării calităţii acestuia, ori în absenţa sa, dacă există cauze obiective care justifică urgenţa şi care împiedică rezolvarea sa.

Ministerul Public acţionează pentru respectarea acestui principiu şi pentru asigurarea permanentă a Iegalităţii dispoziţiilor emise de procurorii cu funcţii de conducere.

Ministerul Public este independent în relaţiile cu celelalte autorităţi şi îşi exercită atribuţiile numai în temeiul legii şi pentru asigurarea respectării acesteia.

CONDUCERE stema_rotunda_mica.png
Procurorul General – AUGUSTIN LAZĂR
 

pg4_0.jpg

► Curriculum Vitae
► Proiect de management
► Agenda Publică
Prim-adjunct al Procurorului General – LAURA OPREAN
► Curriculum Vitae
Adjunct al Procurorului General – DIMITRIE BOGDAN LICU
► Curriculum Vitae
Consilieri ai Procurorului General
► OVIDIU PREDESCU
► IONEL SENTEŞ
► CORNELIA-ADRIANA ŞANDRU
Şefi de secţie
► VARGA ROMULUS-DAN – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică
► GHEORGHE COSNEANU – Secţia parchetelor militare
► IULIANA  NEDELCU – Secţia Judiciară
► SIMONA BRĂDICEANU – Secţia de Resurse Umane şi Documentare

harta.png

Ministerul Public
Harta unităților subordonate

Din Ministerul Public fac parte:
► Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
► Parchetele de pe lângă curțile de apel (15)
► Parchetele de pe lângă tribunale (43)
► Parchetele de pe lângă judecătorii (176)
► Parchetele militare

Noutăți

Advertisements

Categories: Justice News

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.