Press Release: Parchetul General -Protocol de colaborare cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești

Read Time1 Minute, 34 Second

Nr. 1472/VIII-3/2017                                                                                                      3 octombrie  2017

                                                                                   

COMUNICAT

 

 

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a încheiat astăzi, 3 octombrie 2017, un Protocol de colaborare cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) în scopul creșterii eficienței urmăririi penale în cazul infracțiunilor săvârșite în legătură cu executarea silită a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii, precum și pentru o bună administrare a procedurii execuționale.

Documentul a fost semnat de domnul Augustin Lazăr, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, și domnul Marius Iacob Morari, președintele UNEJ.

y.jpg

În virtutea acestui protocol, părțile își propun o serie de obiective și domenii de colaborare, între care:  punerea la dispoziţia Ministerului Public, de către executorii judecătorești, a datelor și informaţiilor – relevante şi utile – despre persoane, indicii materiale şi documentare, stări şi circumstanţe în legătură cu comiterea unor posibile fapte care aduc atingere domeniilor la care se referă Protocolul; punerea la dispoziția executorilor judecătorești de către Ministerul Public a datelor și informaţiilor necesare executării hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii, în condițiile legii; valorificarea eficientă a capacităţilor specifice deţinute de părţi pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea infracțiunilor săvârșite în legătură cu executarea silită a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii; cooperarea cu alte instituții în procedura executării silite (de exemplu, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și Agenția Națională de Administrare Fiscală ș.a.).

Totodată, Protocolul mai vizează participarea, în parteneriat, în cadrul unor proiecte, în vederea consolidării cooperării interinstituţionale şi întăririi capacităţii de intervenţie a celor două entități, pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea atingerilor aduse domeniilor la care se referă documentul semnat astăzi, inclusiv participarea la programe comune de pregătire, specializare și perfecţionare profesională.

 

 

 

 

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: