Justice News

Romania: Consiliul Superior al Magistraturii

170px-StemaCSM

Informare de presă

dată publicare: 02.11.2017

Comunicat de presă

dată publicare: 31.10.2017

INVITAŢIE DE PARTICIPARE – Selecția unui expert în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind modele de cereri pentru justițiabili în materia dreptului muncii corespunzătoare noilor coduri în cadrul proiectului ”Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finanţat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elvețiano – Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

dată publicare: 30.10.2017

ANUNŢ PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECŢIE – Programul de Cooperare Elveţiano-Român Proiectul „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”

dată publicare: 27.10.2017

COMUNICAT privind poziţia Plenului Consiliului Superior al Magistraturii faţă de transmiterea către Parlamentul României a proiectului de modificare a Legii nr. 303/2004, a Legii nr. 304/2004 şi a Legii nr. 317/2004

dată publicare: 26.10.2017

Precizări cu privire la avizul Consiliului Superior al Magistraturii asupra proiectului Legii nr.169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

dată publicare: 25.10.2017

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.