Breaking News

Romania: MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

pg4_0.jpg

Foto: Procurorul General – AUGUSTIN LAZĂR

Noutăți

 • ► Proiect SIPOCA 54 – documente:
  – Anunț publicitate
  – Invitație participare
  – Documentația de atribuire,
  specificații tehnice
  – Formulare pentru atribuirea
  chiziției directe
  – Draft contract
 • ► Procurori delegaţi 01.11.2017

  ► Procurori detaşaţi 01.11.2017

  ► Procurori numiţi în funcţii de conducere la data de 01.11.2017

   

 • PRINCIPII DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

  Activitatea Ministerului Public este organizată potrivit principiilor Iegalităţii, imparţialităţii şi controlului ierarhic.

  a) Ori de câte ori sunt întrunite condiţiile prevăzute de Iege pentru a acţiona în vederea protejării unui interes public, procurorul trebuie să acţioneze în modul şi prin mijloacele prevăzute de Iege.

  Procurorul nu poate acţiona decât în Iimitele competenţei sale, prin mijloacele şi în cazurile stabilite prin dispoziţiile Iegale. Cu alte cuvinte, îşi exercită atribuţiile numai în temeiul Iegii. Misiunea specifică de esenţă a Ministerului Public este asigurarea respectării Iegii.

  b) Potrivit principiului imparţialităţii, în spiritul prevederilor art.16 din Constituţie care statuează că “Nimeni nu este mai presus de Iege”, procurorul, în calitatea sa de reprezentant al întregii societăţi, de apărător al ordinii de drept, al drepturilor şi Iibertăţilor cetăţenilor, are obligaţia să-şi exercite atribuţiile cu obiectivitate, indiferent de calitatea persoanei cercetate sau de apartenenţa sa social politică.

  Procurorul trebuie să vegheze ca organele Ia a căror activitate participă sau a căror activitate o supraveghează, să aplice Iegea fără discriminare.

  c) Subordonarea ierarhică, un alt principiu al activităţii Ministerului Public, se concretizează în aceea că procurorii din fiecare  parchet sunt subordonaţi conducătorului acelui parchet, iar acesta din urmă este subordonat conducătorului parchetului ierarhic superior din aceeaşi circumscripţie teritorială.

  Dispoziţiile procurorului ierarhic superior, date în conformitate cu Iegea, sunt obligatorii pentru procurorii din subordine, dar în instanţă procurorul de şedinţă este Iiber să prezinte concluziile pe care Ie consideră întemeiate potrivit Iegii, ţinând seama de probele administrate în cauză.

  Desigur că procurorul ierarhic superior poate să îndeplinească oricare dintre atribuţiile procurorilor din subordine şi să suspende ori să infirme actele şi dispoziţiile acestora dacă sunt contrare Iegii.

  În soluţiile dispuse, procurorul este independent, în condiţiile prevăzute de lege.

  Lucrările repartizate pot fi trecute altui procuror numai în cazul suspendării sau al încetării calităţii acestuia, ori în absenţa sa, dacă există cauze obiective care justifică urgenţa şi care împiedică rezolvarea sa.

  Ministerul Public acţionează pentru respectarea acestui principiu şi pentru asigurarea permanentă a Iegalităţii dispoziţiilor emise de procurorii cu funcţii de conducere.

  Ministerul Public este independent în relaţiile cu celelalte autorităţi şi îşi exercită atribuţiile numai în temeiul legii şi pentru asigurarea respectării acesteia.

harta.png

Ministerul Public
Harta unităților subordonate

Din Ministerul Public fac parte:
► Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
► Parchetele de pe lângă curțile de apel (15)
► Parchetele de pe lângă tribunale (43)
► Parchetele de pe lângă judecătorii (176)
► Parchetele militare

Dosare reprezentative

Selecție a cauzelor reprezentative, soluționate prin rechizitoriu, grupate pe domenii relevante, respectiv:
►Evaziune fiscală
►Învățământ
►”Procesul Comunismului”
►Administrație publică
►Sănătate publică
►Protecția mediului
►Criminalistică
►Conflict de interese

Galerie multimedia

Secțiunea cuprinde materiale video, audio și foto, care ilustrează o parte dintre  activitățile și evenimentele desfășurate de Ministerul Public. În cadrul secțiunii poate fi vizualizat și un tur virtual, care cuprinde imagini reprezentând sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și sedii ale unităților de parchet subordonate.

Sursa: MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

By

Robert Williams

Editor in Chief

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.