Justice News

Romania: CSM-PLENUL ORDINEA DE ZI 11 IANUARIE 2018 ORA 09:00 SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI 11 IANUARIE 2018 ORA 11:00

1

PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 11 IANUARIE 2018 ORA 09:00

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

25664/2017

MENTINERE ÎN FUNCŢIE:

 1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25254/2017 privind cererea doamnei MUNGIU ELENA, judecător la Judecătoria Calafat, de menţinere în funcţie după împlinirea vârstei de 65 de ani.

2.

325/2018

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:

Tribunal/Parchet de pe lângă tribunal

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul BONCIU GHEORGHE

Judecător cu grad de curte de apel la Tribunalul Vâlcea

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul TEACĂ ION

Procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin

Judecătorie/Parchet de pe lângă judecătorie

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna MAGRAON NICORINA

Procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş

3.

318/2018

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind propunerile de numire în funcţia de judecător şi în funcţia de procuror a judecătorilor stagairi, respectiv, a procurorilor stagiari care au absolvit examenul de capacitate organizat în perioada 30 iunie-13 noiembrie 2017.

4.

26721/2017

CONTESTAŢII:

1.Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9432/2017privind contestaţia formulată de doamna CODREANU ANCA, judecător la Tribunalul Covasna, împotriva Hotărârii nr. 1170/19.12.2017 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

2.Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9432/2017 privind transferul temporar al unui post de judecător de la Tribunalul Covasna la Tribunalul Braşov.

5.

26489/2017

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE:

 1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26089/2017 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Braşov.

2

 1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26116/2017 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Craiova.
 2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 23851/2017 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Covasna.
 3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25728/2017 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Medgidia.
 4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26662/2017 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Piatra Neamţ.

6.

26478/2017

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:

 1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25955/2017 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Câmpina.
 2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25736/2017 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Târgu Mureş.
 3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26258/2017 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Oneşti.
 4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26257/2017 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia Curţii de Apel Suceava.
 5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 185/2018 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Timiş şi Judecătoriei Arad.
 6. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26681/2018 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Alba Iulia.
 7. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26690/2018 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal al Tribunalului Sibiu.
 8. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26702/2018 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal al Judecătoriei Petroşani.

7.

378/2018

Comisiile de lucru constituite la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii.

3

8.

379/2018

Raportul de activitate al Comisiei nr. 3 “Relaţii internaţionale şi programe” pe anul 2017.

9.

380/2018

Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 260/2018 privind desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul Grupului Statelor împotriva Corupţiei (GRECO).

10.

25999/2017

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi conrencios nr. 24365/2017 referitor la propunerea de modificare a Hotărârii de Guvern nr. 457/ din 16.05.2007 pentru aprobarea parcului auto şi a consumului lunar de carburanţi al autovehiculelor Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri.

11.

11392/2016

INSPECŢIA JUDICIARĂ: Raportul Inspecției Judiciare nr. 1451/IJ/836/DIJ/2016 privind cererea de apărare a reputației şi independenţei profesionale formulată de doamna CAMELIA BOGDAN, judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti. Raportul Inspecției Judiciare nr. 388/IJ/195/DIJ/2017 privind cererea de apărarea a reputației profesionale formulată de doamna CAMELIA BOGDAN, judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti. Raportul Inspecției Judiciare nr. 543/IJ/243/DIJ/2017 privind rezultatul verificărilor efectuate ca urmare a cererii de apărare a reputației profesionale formulată de doamna judecător CAMELIA BOGDAN.

12.

5169/2017

INSPECŢIA JUDICIARĂ: Raportul Inspecției Judiciare nr. 851/IJ/363/DIJ/2017 privind cererea de apărare a reputației şi independenţei profesionale formulată de doamna CAMELIA BOGDAN, judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti.

13.

7150/2017

INSPECŢIA JUDICIARĂ: Raportul Inspecției Judiciare nr. 817/IJ/352/DIJ/2017 privind cererea de apărare a reputației profesionale, formulată de doamna judecător CAMELIA BOGDAN.

14.

7343/2017

INSPECŢIA JUDICIARĂ: Raportul Inspecției Judiciare nr. 1338/IJ/619/DIJ/2017 privind cererea de apărare a reputației profesionale formulată de doamna CAMELIA BOGDAN, judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti.

15.

21032/2017

INSPECŢIA JUDICIARĂ

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 5717/IJ/2582/DIJ/2017 privind rezultatul verificărilor efectuate ca urmare cererii de apărare a independenţei sistemului judiciar.

16.

24272/2017

INSPECŢIA JUDICIARĂ Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 7777/IJ/3451/DIJ/2017, privind cererea de apărare a reputaţiei sistemului judiciar formulată de doamna judecător CAMELIA BOGDAN.

17.

463/2018

Raportul nr. 1/85/2018 întocmit de către domnul judecător NARCIS-VIOLIN STOICA, ca urmare a activităţii desfăşurate în cadrul vizitei de studiu în

4

Republica Moldova (Judecătoria Ungheni şi Curtea de Apel Bălţi) în perioada 06-09 noiembrie 2017.

 

 

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 11 IANUARIE 2018 ORA 11:00

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

26488/2017

NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:

 1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25756/2017 privind propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Curţii de Apel Craiova a doamnei judecător GHERGHINĂ LOTUS -MANUELA.
 2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25921/2017 privind propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a Curţii de Apel Craiova a doamnei judecător CIUREZU-GHERGHE MIRELA-CARMEN.
 3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26250/2017 privind propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Gorj a doamnei judecător BĂDESCU CAMELIA.

2.

26486/2017

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:

 1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26146/2017 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Răducăneni a doamnei judecător COLIN MARIANA-CORINA.
 2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26248/2017 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Calafat a doamnei judecător STOENESCU DORINA.
 3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26246/2017 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Băileşti a doamnei judecător POENARU VALENTINA.
 4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26597/2017 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Curţii de Apel Bacău a doamnei judecător CHIRIAC MARIA VIOLETA.
 5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26659/2017 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Neamţ a doamnei judecător NICA ILONA.
 6. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26643/2017 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Piatra Neamţ a doamnei judecător IONESCU CONSTANTINA.

2

 1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26660/2017 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Odorheiu Secuiesc a doamnei judecător MĂLĂIEŞIU GABRIELA-RAMONA.
 2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26661/2017 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Miercurea Ciuc a doamnei judecător TUDOR AURA-MĂDĂLINA.
 3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26339/2017 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Suceava a doamnei judecător DIEAC EMANUELA GABRIELA, promovată în funcţie de execuţie la Tribunalul Harghita.
 4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.48/2018 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Olt a doamnei judecător DAN ILEANA.
 5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.210/2018 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Râmnicu Sărat a doamnei judecător cu grad profesional de tribunal CRISTESCU MIHAELA CAMELIA.

3.

26184/2017

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:

 1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25883/2017 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Întorsura Buzăului a doamnei TECIU MARINELA, judecător cu grad profesional de tribunal.
 2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25939/2017 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Oraviţa a domnului judecător GUGA AURICĂ.
 3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26082/2017 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Măcin doamnei judecător GIOL MONICA FLORENTINA.
 4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25759/2017 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Giurgiu a doamnei judecător ŞTEFĂNESCU ANCA ELENA.
 5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25940/2017 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Drăgăşani a doamnei judecător LICIU IOANA HERMINA, vicepreşedintele Judecătoriei Drăgăşani .
 6. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25943/2017 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea a domnului judecător LUMINEANU MARIUS ALEXANDRU, preşedintele Secţiei pentru cauze civile a instanţei.
 7. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25925/2017 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei pentru

3

cauze civile a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea a doamnei judecător FULGA VIOLETA.

 1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25386/2017 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Filiaşi a doamnei OŢEL SIMONA-MARIA, judecător la Tribunalul Dolj.
 2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25647/2017 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Darabani a domnului judecător MARDAR GEORGEL TEOFIL.
 3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26273/2017 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Medgidia a doamnei judecător STĂNESCU ISABELA ALINA.
 4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26497/2017 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Mediaş a doamnei judecător BĂEŞIU MIHAELA CRISTINA.
 5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26530/2017 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Sânnicolau Mare a domnului judecător NASZ CSABA BELA.
 6. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26534/2017 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Argeş a doamnei judecător DANCIU AURELIA.
 7. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25881/2017 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Carei a doamnei judecător SIMONA-MINODORA COSTAŞI.
 8. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25598/2017 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Urziceni a doamnei judecător ELENA-MINERVA COMAN.
 9. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26423/2017 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Lieşti a domnului CORNELIU ILIE, judecător la Judecătoria Tecuci.

4.

26483/2017

ÎNCETARE DELEGARE:

 1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26306/2017 privind propunerea de încetare a delegării în funcţia de preşedinte al Tribunalului Olt a doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel OPREA LILIANA, ca urmare a numirii În funcţia de preşedinte al Tribunalului Olt.
 2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26653/2017 privind propunerea de încetare a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Răcari a domnului judecător LILEA MARIAN, ca urmare a promovării efective la Tribunalul Prahova.

4

5.

23968/2017

PRELUNGIRE DETAŞARE:

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 23092/2017 privind solicitarea de prelungire a detaşării în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii a doamnei DELIA NARCISA THEOHARI, judecător la Tribunalul Bucureşti.

6.

249/2018

CONTINUARE ACTIVITATE:

 1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26463/2017 privind opţiunea domnului judecător HERMAN DANIEL-IOAN de a funcţiona la Judecătoria Deta, începând cu data de 01.07.2018, după expirarea mandatului de preşedinte al Judecătoriei Deta.
 2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5/2018 privind opţiunea doamnei judecător COJOCARU PETRONELA ROXANA de a funcţiona la Tribunalul Iaşi, începând cu data de 15.07.2018, după expirarea mandatului de preşedinte al Judecătoriei Paşcani.

7.

26713/2017

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13502/2017 privind stabilirea datei transferului doamnei judecător TAUS SIMONA de la Judecătoria Zărneşti la Judecătoria Braşov, ca urmare a punerii în executare a Deciziei nr. 3753/23.11.2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.