Romania: Comunicat de presă privind sancţionarea disciplinară a unor judecători

˝Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei˝

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

   16 martie 2018 

Comunicat de presă 

privind sancţionarea disciplinară a unor judecători  

            În şedinţa din data de 14 martie 2018, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât următoarele:

  1. A admis, în parte, acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva domnului Coadă Ciprian, judecător în cadrul Curţii de Apel Constanţa şi în temeiul art. 100 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a aplicat sancţiunea disciplinară constând în „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 5% pe o perioadă de 2 luni”, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) din acelaşi act normativ – „manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu”.

Totodată, a fost respinsă acţiunea disciplinară exercitată de Inspecţia Judiciară împotriva aceluiaşi judecător, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – „încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi procurorii”, ca neîntemeiată.

  1. A admis acţiunea disciplinară exercitată de Inspecţia Judiciară împotriva doamnei Moncea Mariana, judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti şi în temeiul art. 100 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a aplicat sancţiunea disciplinară constând în „suspendarea din funcţia de judecător pentru o perioadă de 6 luni”, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. l)  din acelaşi act normativ – „imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror”.
  2. A admis, în parte, acţiunea disciplinară exercitată de Inspecţia Judiciară împotriva doamnei Morar Cristina Ioana, judecător în cadrul Curţii de Apel Cluj şi în temeiul art. 100 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a aplicat sancţiunea disciplinară constând în „avertisment”, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) teza I din acelaşi act normativ – „nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor …”.

Totodată, a fost respinsă acţiunea exercitată de Inspecţia Judiciară împotriva aceluiaşi judecător, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) teza a II-a şi art. 99 lit. t) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – „ … întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile”, respectiv exercitarea funcţiei cu (…) gravă neglijenţă”, ca neîntemeiată.

       Hotărârile pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: