Romania: Curtea de Apel Pitesti- În urma discuţiilor purtate şi a exprimării opiniei participanţilor, s-a hotărât desfăşurarea unui protest pe scările căii principale de acces în sediul Curţii de Apel Piteşti în data de 16 mai 2018, începând cu orele 1530

COMUNICAT DE PRESĂ

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Piteşti aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

În data de 16 mai 2018, la sediul Curţii de Apel Piteşti s-a desfăşurat Adunarea generală extraordinară a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Piteşti, convocată, în temeiul dispoziţiilor art.17 alin.2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, de o treime din numărul judecătorilor care o compun, Adunare în cadrul căreia a fost luată în discuţie prezentarea poziţiei judecătorilor Curţii de Apel Piteşti, în legătură cu modificările preconizate a fi aduse codurilor penale.

La Adunarea generală extraordinară au participat 27 din cei 38 de judecători care activează în cadrul Curţii de Apel Piteşti.

În urma discuţiilor purtate şi a exprimării opiniei participanţilor, s-a hotărât desfăşurarea unui protest pe scările căii principale de acces în sediul Curţii de Apel Piteşti în data de 16 mai 2018, începând cu orele 1530.

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Piteşti

Purtător de cuvânt

Judecător Ion Rebeca

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.