Advertisements

Romania: CSM-Comunicat de presă privind soluţiile pronunţate de Secţia pentru judecători în materie disciplinară în şedinţa din data de 6 iunie 2018

˝Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei˝

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII CU MASS MEDIA

 

6 iunie 2018

 

Comunicat de presă

privind soluţiile pronunţate de Secţia pentru judecători în materie disciplinară în şedinţa din data de 6 iunie 2018

 

Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acţiunile disciplinare exercitate de Inspecţia Judiciară împotriva doamnei Apostu Adina, judecător în cadrul Judecătoriei Iaşi şi a domnului Roman Mihai Radu, judecător în cadrul Tribunalului Ilfov.

În temeiul prevederilor art.100 lit. (e) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, secţia a aplicat doamnei judecător Apostu Adina  sancţiunea disciplinară constând în excluderea din magistratură pentru săvârşirea următoarelor abateri  disciplinare prevăzute de:

–   art. 99 lit. (a) constând în manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu,

–    art. 99 lit. (c) constând în atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de celălalt personal al instanţei,

–   art. 99 lit. (f) constând în refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu,

–   art. 99 lit. (k) constând în absenţe nemotivate de la serviciu, în mod repetat sau care afectează în mod direct activitatea instanţei,

–   art. 99 lit. (h) constând în nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor.

De asemenea, în temeiul prevederilor art.100 lit. (b) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, secţia a aplicat domnului judecător Roman Mihai Radu sancţiunea disciplinară constând în diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 10% pe o perioadă de 2 luni pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. (h) teza a II-a din acelaşi act normativ constând înîntârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile.

Advertisements

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.