Breaking News: Inspectia Judiciara- Control privind dosarele de mare corupţie- RAPORT

Capitolul I – Aspecte introductive  

În cadrul activităţii Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători, unul dintre domeniile specifice de activitate cu privire la care se exercită controlul în anul 2017 este reprezentat de continuarea monitorizării dosarelor de mare corupţie aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Activitatea de monitorizare a dosarelor de mare corupţie reprezintă                  o activitate cu caracter permanent a Inspecţiei Judiciare, care se desfăşoară începând cu anul 2012.

La nivelul anului 2017, prin Ordinul Inspectorului-sef al Inspecţiei Judiciare nr. … (completat prin Ordinul nr. … și modificat prin Ordinul nr. …)[1], s-a stabilit că activitatea de monitorizare să vizeze Înalta Curte de Casație și Justiție, toate curţile de apel şi instanţele arondate şi să fie efectuată în baza relaţiilor comunicate de conducerile judiciare ale curţilor de apel la datele de 10 iulie 2017 şi 10 ianuarie 2018.

Strategia Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători privind activitatea de monitorizare a dosarelor de mare corupţie a avut în vedere efectuarea unei analize la nivelul tuturor instanţelor naţionale în scopul obţinerii unei imagini de ansamblu asupra cauzelor de mare corupţie aflate în curs de judecată, activitatea de monitorizare având scopul de a contribui la soluţionarea cu celeritate a cauzelor, precum şi la identificarea oricărei disfuncţionalităţi în gestionarea acestor dosare şi propunerea unor măsuri conform competenţelor legale.

Tot în cadrul Strategiei de monitorizare, prin adresele din 15.11.2017    s-a solicitat instanțelor judecătorești să comunice Inspecției Judiciare bunele practici identificate, măsurile manageriale luate sau orice alte activități dispuse de conducerile instanțelor (judecătorii, tribunale sau curți de apel) în cursul cursul anului 2017, în cadrul domeniului vizat de verificări.

Măsurile de monitorizare dispuse de Inspecţia Judiciară cu privire la toate cauzele de mare corupţie aflate pe rolul instanţelor de judecată au fost considerate oportune în contextul progreselor pe care România trebuie să le înregistreze în lupta împotriva corupţiei.

Prezenta activitate de monitorizare vizează situaţia dosarelor de mare corupţie (încadrându-se în această categorie cauzele care întrunesc alternativ una din următoarele condiţii: fie criteriul vizând calitatea inculpaţilor – persoane ce ocupă funcţii de demnitate publică, cum ar fi parlamentari, miniştri, secretari de stat, conducători ai autorităţilor administrative centrale, prefecţi, consilieri judeţeni etc., fie criteriul pecuniar – valoarea prejudiciului să fie mai mare de 50.000 lei) aflate pe rolul curţilor de apel şi al instanţelor din raza teritorială a acestora, precum şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la data de 31 decembrie 2017.

Ca strategie de efectuare a activităţii de monitorizare a cauzelor de mare corupţie, la nivelul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători s-a adoptat aceeaşi modalitate de lucru ca şi în anii anteriori, respectiv repartizarea inspectorilor judiciari pe curţi de apel, realizarea activităţii de monitorizare la nivelul fiecărei curţi de apel şi apoi centralizarea acestora la nivel naţional.

În concret, verificările au fost efectuate după cum urmează:

 • Curtea de Apel Alba Iulia – inspector …
 • Curtea de Apel Bacău – inspector …
 • Curtea de Apel Braşov – inspector …
 • Curtea de Apel Bucureşti – inspectori …, …, …, …, … şi …
 • Curtea de Apel Cluj – inspectori …şi …
 • Curtea de Apel Constanţa – inspector …
 • Curtea de Apel Craiova – inspectori … şi …
 • Curtea de Apel Galaţi – inspector …
 • Curtea de Apel Iaşi – inspector …
 • Curtea de Apel Oradea – inspector …
 • Curtea de Apel Piteşti – inspector …
 • Curtea de Apel Ploieşti – inspectori …şi …
 • Curtea de Apel Suceava – inspector …
 • Curtea de Apel Tg. Mureş –inspector …
 • Curtea de Apel Timişoara – inspector …
 • Curtea Militară de Apel – inspector …
 • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – inspectori …, …şi …

Referatele întocmite de inspectorii judiciari pe curţi de apel, respectiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se regăsesc în cadrul Anexei 2  a prezentului raport.

 

 

Capitolul II – Date statistice

Din analiza datelor statistice relevate de activitatea de monitorizare,        a reieşit că, la nivelul întregii ţări, numărul dosarelor de mare corupţie a înregistrat o creştere  de la 474 de cauze la finele anului 2016 la 535 de dosare la sfârşitul anului 2017.

Dacă se au în vedere şi datele statistice ale anilor anteriori (241 de dosare în anul 2013, 319 în anul 2014, 456 în anul 2015 și 474 în 2016), se poate concluziona în sensul că o creştere cu 61 de dosare pe întreaga ţară are un caracter semnificativ, în condiţiile în care se constată o creștere continuă raportat la toți anii precedenți.

În cazul a 5 curţi de apel numărul dosarelor de mare corupţie a înregistrat o scădere faţă de anul 2016, după cum urmează: Curtea de Apel București de la 102 la 93 dosare, Curtea de Apel Cluj de la 33 dosare la 29; Curtea de Apel Iași, de la 40 la 33 de dosare; Curtea de Apel Oradea  de la 22 la 21 de dosare; Curtea Militară de Apel, de la 2 dosare la 1 dosar.

Conform statisticii, creșterea numărului de dosare a intervenit în cazul celorlalte 11 curți de apel.

Raportat la criteriul duratei de timp de la care dosarele se află în sistemul judiciar, se constată o creștere a numărului de dosare mai vechi de 5 ani, de la 8 la 15 cauze, aspecte care se explică în contextul complexității dosarelor, dar și al creșterii numărului total cauze.

La nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, numărul total al dosarelor de mare corupţie aflate pe rol era, la data ultimei monitorizări, respectiv sfârşitul lunii decembrie 2017, de 26 de dosare, iar pe rolul Completelor de 5 Judecători în materie penală se aflau în curs de soluționare 3 dosare.

Datele statistice, defalcate pe curţi de apel şi pe durate de timp se regăsesc în cuprinsul Anexei 1 a prezentului raport.

 

Capitolul III – Prezentarea cauzelor care înregistrau, la data de 31.12.2017, cea mai mare durată a procedurilor judiciare

Având în vedere că analiza de caz pentru fiecare dosar de mare corupție a fost expusă în cuprinsul referatelor întocmite de inspectorii judiciari, constituind anexe la prezentul raport, apreciem relevantă prezentarea în cuprinsul prezentului raport doar a dosarelor care înregistrează cea mai mare durată a procedurilor judiciare.

Potrivit datelor comunicate de conducerile judiciare ale instanțelor, la finalul celui de al II-lea semestru al anului 2017 se aflau 15 dosare de mare corupție care înregistrau o durată totală a procedurii judiciare mai mare de 5 ani, după cum urmează:

 • 1 dosar pe rolul Curții de Apel Brașov;
 • 1 dosar pe rolul Curții de Apel București;
 • 2 dosare pe rolul Tribunalului București;
 • 1 dosar pe rolul Curții de Apel Cluj;
 • 1 dosar pe rolul Tribunalului Galați;
 • 1 dosar la Curtea de Apel Iași;
 • 3 dosare la Curtea de Apel Suceava;
 • 1 dosar la Curtea de Apel Oradea;

[1] Prin Ordinul nr. … au fost desemnați, la propunerea directorului direcției, inspectorii raportori, iar prin Ordinul nr. … a fost prelungit termenul de predare a raportului și de înaintare a acestuia Secției pentru judecători

Download raport Inspectia Judiciara 12_07_2018__92252_ro

Categories: Justice News

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.