Interviu acordat News247WorldPress de catre domnul judecator Dragos Constantin Popoiag, preşedinte al Tribunalului Dambovita

Agentia Britanica de stiri News247WorldPress  deruleaza in premiera pentru Romania dupa cele trei  proiecte de succes : Educatie Juridica Pilot Arges I (2015-2017), Educatie Juridica Pilot Arges II (2019-2024)  ,Proiectului ,, Educatie Juridica si Comunicare pentru Societate” (2016-in prezent)Proiectul ,,Managementul, Comunicare si Informare privind Sistemul Judiciar” in care  managementul instanlelor este prezentat  prin  ,,interviu presedinte instanta.”

De ce?  Viata unui presedinte de instanta este in mare o necunoscuta in comparatie cu managementul corporatist sau de mica afacere. Veti avea surpriza sa gasiti in oamenii care asigura managementul instantei , oameni dedicati muncii si rezultatelor care vin in sprijinul dumneavoastra si al tuturor citati mai sus.

Le multumim pentru activitatea si eforturile  depuse de acesti  oameni , pentru a grupa interviurile si facilita lectura vom grupa in ordinea derularii acestora cu managementul instantelor astfel incat cei interesati pot trage concluziile din continutul interviurilor.

News247W: PDomnule preşedinte, cine sunteţi dumneavoastră?

Jud.DCP:  Mă numesc Dragoş Constantin Popoiag, sunt judecător şi preşedinte al Tribunalului Dâmboviţa.

News247WP: Ce reprezintă managementul instanţei pentru cariera dumneavoastră?

Jud. DCP: O altă latură a activităţii profesionale prin care ai oportunitatea de a pune la dispoziţia colegilor şi implicit a actului de justiţie cunoştinţele şi abilităţile dobândite în activitatea managerială.

News247WP:  Este preşedinţia secţiei şi a instanţei atractivă pentru cariera în sistemul judiciar românesc?

   Jud. DCP:   Funcţia de conducere, deşi pare atractivă, nu este în realitate foarte dorită de către colegii judecători datorită efortului suplimentar implicit, corelat cu inexistenţa vreunei compensaţii.

News247WP: Ce reprezintă o carieră de preşedinte al secţiei ori a instanţei?

Jud. DCP: Oportunitatea de a încerca o altfel de activitate într-un domeniu foarte strict, în condiţiile în care legea interzice orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia învăţământului superior; o posibilitate de a îmbunătăți, de a pune în practică idei, de a face lucrurile să meargă, să evolueze.

News247WP: Ce proceduri şi cunoştinţe însumate trebuie să aibă un preşedinte de instanţă?

Jud.DCP:   Abilităţi ce ţin de pregătirea profesională ireproşabilă şi abilităţi care ţin de procesul de management, prevedere, organizare, coordonare şi control, dublate de o foarte bună comunicare şi, cel mai important, capacitatea de a se înţelege cu cei din jur, implicaţi în activitatea curentă.

News247WP: Cum împărţiţi timpul între magistrat şi nevoile instanţei?

Jud. DCP:  Este dificil de apreciat în procente, dar subliniez că nevoile unei instanţe (în funcţie şi de nivelul acesteia) presupun activităţi, decizii ce trebuie luate şi implementate, uneori în condiţii dificile şi lipsă de resurse, deci consumă mare parte din timp.

News247WP: Ce schimbări credeţi că au avut loc sau sunt în curs faţă de persoana dumneavoastră în relaţia cu colegii dumneavoastră datorită evoluţiei de la magistrat-managementul instanţei?

Jud. DCP: Schimbări intervin inevitabil atât în privinţa persoanei care ocupă funcţia de conducere, care trebuie să se adapteze unei situaţii noi, să accepte schimbarea, să vadă practic dintr-un alt unghi, să înțeleagă şi să prevadă consecinţele eventualelor decizii, locul şi rolul lor în noua situaţie cât şi în privinţa reacţiei colegilor, important este să prevaleze bunul mers al activităţii instanţei.

News247WP: Va puteti autoevalua în prezent cu privire la calitatea managementului dumneavoastră?

Jud. DCP: În prezent, Tribunalul Dâmboviţa are o echipă managerială completă, în care activează colegi bine pregătiţi, cu experienţă, iar feedback-ul din partea celor implicaţi, împreună cu care ne desfăşurăm activitatea este bun, reflectând şi calitatea managementului.

News247WP: Ce probleme sunt constante în cariera dumneavoastră de management?

Jud.DCP: Cea mai importantă este lipsa resurselor, atât umane cât şi materiale. În prezent, Tribunalul Dâmboviţa are 8 posturi vacante de judecători, la acestea se adaugă avalanşa legislativă care aduce noi şi noi atribuţii în sarcina sistemului judiciar, fără să prevadă, cum ar fi firesc, şi resursele necesare.

La nivelul managementului resurselor umane, trebuie să subliniez lipsa instrumentelor motivaţionale reale, astfel încât este dificil de încurajat comportamentul performant al angajaţilor.  Aş sublinia că problemele privind managementul unei instanţe sunt complexe şi presupun de multe ori soluţii ce nu sunt de competenţa unui preşedinte de instanţă.

  Principala problemă este lipsa unei viziuni manageriale unitare asupra sistemului de justiţie generată de împărţirea deciziilor între Consiliul Superior  al Magistraturii, organ colectiv, cu funcţionare dificilă, şi Ministerul Justiţiei, care continuă să administreze resursele, implicit finanţarea ansamblului instanţelor.

News247WP: Cum vedeţi dumneavoastră succesul unui management instituţional în cazul sistemului judiciar românesc?

Jud.DCP: Unificarea şi simplificarea luării deciziilor strategice, stabilirea de obiective reale şi acceptate în concordanţă cu nevoile societăţii, într-un cuvânt eficientizare.

News247wp: Pentru profesiile juridice şi justiţiabili cum este văzut preşedintele instanţei?

Jud.DCP: S-ar dori un preşedinte care să rezolve pe loc problema, să ofere o soluţie rapid, în general preşedintele este văzut ca un reprezentant al instituţiei.

News247WP: Pentru instituţiile, autorităţile locale şi centrale cum este văzut un preşedinte de instanţă?

Jud.DCP: În acelaşi mod ca reprezentant al instituţiei, uneori cu dorinţa de fi tratate ca instituţii în relaţia cu instanţa.

News247WP: Este reputaţia profesională şi imaginea în media o problemă pentru dumneavoastră?

Jud.DCP: Nu este o problemă, am considerat media un partener pentru informarea constantă a societăţii.

News247WP: Ce soluţii ar fi potrivite pentru funcţionarea instanţei la capacitate? ( buget, legi, ROI ,CSM, Inspecţia Judiciară, altele)?

 Jud.DCP: Alocarea resurselor umane în concordanţă cu un program de normare a muncii judecătorilor şi personalului auxiliar.

Resurse materiale pentru condiţii decente de desfăşurare a actului de justiţie.

Consultarea instanţelor şi evaluarea resurselor anterior modificărilor legislative ce vor genera noi litigii şi implicit încărcarea volumului instanţelor.

 Eficientizarea activităţii C.S.M., astfel încât să lucreze în beneficiul sistemului de justiţie, o Inspecţie Judiciară mai aproape de instanţa de judecată.

Trecerea bugetului puterii judecătoreşti în administrarea efectivă a acesteia, prin intermediul Consiliului Superior al Magistraturii.

News247WP: Cum ați maximiza dumneavoastră o relaţie cu mass-media şi societatea, justiţiabilii şi opinia publică, profesiile juridice şi instituţiile/autorităţile române?

 Prin comunicare. Trebuie să distingem în funcţie de receptor. Astfel, în privinţa profesiilor juridice am acţionat deja, având organizate două conferinţe anuale cu participarea tuturor juriştilor din judeţul Dâmboviţa.

Comunicarea cu justiţiabilii trebuie înţeleasă în stricteţea cadrului legal şi corelată cu scopul urmărit în funcţie şi de rezultatul actului de justiţie individual. Trebuie înţeles că este important ca relaţia cu justiţiabilul să fie corectă.

  Relaţia cu instituţiile este reglementată de legea pe care noi judecătorii o respectăm, fiind conștienți şi de presiunea constantă din partea factorului politic, care constant încearcă să obţină o formă de control prin intermediul modificărilor legislative.      

News247WP: Ce mesaj aţi avea pentru cititorii News247WP?

Jud.DCP: fim sănătoşi şi atenţi la transformările sociale care ne afectează pe toţi.

News247WP: Domnule presedinte, va multumim pentru timpul acordat interviului. Va dorim succes !

By

Robert Williams

Editor in Chioef

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: