Interviu acordat News247WorldPress de catre doamna judecator Mariana Vargă, preşedinte al Tribunalului Arges

Programul jud. VÂRGĂ MARIANA: „Cum se reflectă autoritatea ...

Agentia Britanica de stiri News247WorldPress  deruleaza in premiera pentru Romania dupa cele trei  proiecte de succes : Educatie Juridica Pilot Arges I (2015-2017), Educatie Juridica Pilot Arges II (2019-2024)  ,Proiectului ,, Educatie Juridica si Comunicare pentru Societate” (2016-in prezent)Proiectul ,,Managementul, Comunicare si Informare privind Sistemul Judiciar” in care  managementul instanlelor este prezentat  prin  ,,interviu presedinte instanta.”

De ce?  Viata unui presedinte de instanta este in mare o necunoscuta in comparatie cu managementul corporatist sau de mica afacere. Veti avea surpriza sa gasiti in oamenii care asigura managementul instantei , oameni dedicati muncii si rezultatelor care vin in sprijinul dumneavoastra si al tuturor citati mai sus.

Le multumim pentru activitatea si eforturile  depuse de acesti  oameni , pentru a grupa interviurile si facilita lectura vom grupa in ordinea derularii acestora cu managementul instantelor astfel incat cei interesati pot trage concluziile din continutul interviurilor.

News247WP: Doamnă,  preşedinte cine  sunteţi dumneavoastră ?

   Jud. MV:  Sunt Judecător MARIANA VÂRGĂ,  Preşedintele  Tribunalului Argeş din anul 2019, după un mandat de Vicepreşedinte în perioada 2015 – 2018.

Activez ca judecător de 23 ani, sunt şi purtător de cuvânt al instanţei.  Am depus candidatura pentru Consiliul Superior al Magistraturii, în două sesiuni în dorinţa de  a contribui la îmbunătățirea calităţii actului de  justiţie şi refacerea imaginii sistemului judiciar.

News247WP:  Ce reprezintă   managementul  instanţei   pentru   cariera dumneavoastră ?

Jud. MV: Un  cadru   adecvat   pentru   valorificarea  experienţei  profesionale  şi propriile aspiraţii pentru atingerea scopului suprem: înfăptuirea dreptăţii!

O posibilitate reală de a oferi angajaţilor instituţiei un exemplu personal de dăruire în profesie şi devotament  faţă de Constituţie şi legile ţării mele iubite , România!

Un proces necesar de identificare  a nevoilor cetăţeanului care  compară în faţa justiţiei şi asigurarea de realizarea unui proces echitabil.

News247WP:  Este preşedinţia  secţiei  şi a  instanţei   atractivă  pentru   carieră  în sistemul judiciar românesc ?

Jud.MV:  Funcţiile  de  conducere  pot  fi  atractive pentru    magistraţii adevăraţi, consacraţi în munca lor de restabilire a ordinii de drept, care necesită mult curaj, devotament  şi disciplină.

Dacă exercitarea  funcţiei de conducere  este orientată spre înţelegerea realităţilor  din sistemul judiciar şi spre   mobilizarea rezolvării tuturor situaţiilor de criză, atunci ea devine cu adevărat  atractivă şi reformatoare!

Pentru    mine reprezintă o  misiune pentru    dezvoltarea potenţialului uman  din instanţă, în scopul atingerii  potenţialului maxim: dreptatea!

News247WP: Ce reprezintă o cariera de preşedinte al secţiei ori a instanţei ?

Jud. MV: Responsabilitate maximă, exemplul   personal în muncă şi respectarea regulilor, pentru îndeplinirea obligaţiilor specifice  şi realizarea dreptăţii sociale.

News247WP:  Ce proceduri şi cunoştinţe însumate trebuie să aibă un preşedinte de instanţă  ?

Jud. MV: În primul rând o bună pregătire profesională. Managerul judiciar presupune o dublă  profesionalizare:  cunoştinţe de specialitate în domeniul juridic şi cunoştinţe de psihosociologie a conducerii. Totodată este foarte  important să-şi asume   competenţe în luarea deciziilor (indiferent de   necesitatea confirmării pe nivel ierarhic) şi asumarea riscurilor (cu deosebire în situaţiile de criză!).

Sunt necesare cunoştinţe economice (având şi calitatea de ordonator  de credite),  şi motivaţi puternic de ideea echităţii sociale.

News247WP: Cum împărţiţi timpul între magistrat şi nevoile instanţei ?

Jud. MV:  Întotdeauna  activitatea  de   judecată   este   pe   primul  plan!  Studiul dosarelor şi identificarea soluţiei  drepte, reprezintă prioritatea în activitatea mea.

În  prezent,     activitatea  de  judecată   este   restrânsă   prin  degrevare parţială, ceea ce îmi permite alocarea  unui procent mai mare activităţii funcţiei de conducere.

Este de  remarcat  faptul că Tribunalul Argeş  se  situează constant    în primele locuri la nivel naţional, la criteriile volum de  activitate, încărcătura pe judecător şi complexitate.

În acest context,    ritmul alert imprimat de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei,  pentru soluţionarea cauzelor necesită o corelare între volumul de  muncă  şi    rezultatele colective ale muncii  magistraţilor şi al personalului auxiliar.

Preşedintele este chemat în acest caz să atingă echilibrul şi să  asigure şi tratarea  cu celeritate a cauzelor! Cu alte cuvinte, să asigure un climat de muncă rezonabil.

News247WP: Ce schimbări credeţi că au avut loc sau sunt în curs, faţă de persoana dumneavoastră în relaţia  cu  colegii dumneavoastră  datorită   evoluţiei  de  la magistrat – managementul instanţei ?

Jud. MV:  O  parte   a  colegilor  consideră  că  sunt     persoana   potrivită  pentru gestionarea crizelor,  observând eforturile mele constante  de ocupare a posturilor vacante,   prin orice mijloc legal posibil, precum şi susţinerea lor în efortul de a îndeplini toate criteriile de performanţă impuse în ritm alert!

News247WP:  Vă puteţi autoevalua în prezent  cu privire  la calitatea managementului dumneavoastră ?

Jud.MV: Cred că fac lucrurile cuvenite. Nu pierd din vedere  ţinta şi nu mă las influenţată de niciun fel de  presiune, de orice natură. Urmăresc   constant    realizarea   unui   management    eficient,   pentru creşterea nivelului de apreciere al instituţiei şi asigurarea unui climat de muncă pozitiv pentru colegii.

News247WP: Ce   probleme    sunt    constante   în   cariera   dumneavoastră   de management ?

Jud.MV:  Marea problemă o constituie  tendinţa   guvernanţilor de subordonare  a justiţiei şi transformarea  sistemului judiciar într-o anexă a puterilor executive şi legislative!

De aici rezidă toate    greutăţile în plan financiar   (lipsa de   finanţare cronică), incoerenţa legislativă (încălcarea Constituţiei fără precedent)  şi lipsa de respect pentru autoritatea judecătorească!

News247WP:  Cum vedeţi  dumneavoastră  succesul  unui  management instituţional în cazul sistemului judiciar romanesc ?

Jud. MV:  Preluarea  bugetului  justiţiei  de către  Înalta  Curte  de Casaţie  şi Justiţie   sau Consiliul Superior al Magistraturii, în mod independent, fără implicaţii politice!

News247: Pentru profesiile juridice şi justiţiabili cum este văzut preşedintele instantei?

Jud. MV : Primul apărător  al independenţei şi imparţialitatea instanţei de judecată şi a fiecărui judecător (în parte).  Veriga cea mai importantă prin care se asigură cooperarea  şi mai ales interacţiunea  cu profesiile juridice  şi cu justiţiabilii,  pe  care-i poate  îndruma şi consilia spre calea adecvată pentru valorificarea drepturilor constituţionale (o asemenea  abordare  avem prin  BIRP şi expertul desemnat  în comunicare şi relaţii publice, domnul Pavel Viorel Sorescu).

News247WP:  Pentru instituţiile, autorităţile locale şi centrale cum este văzut un preşedinte de instanţă ?

Jud.MV: Preşedinţii de tribunale resimt în general, influenţele considerabile ale puterii politice asupra justiţiei, în sensul   încălcării principiului se4paraţiei puterilor în stat. Nu de  puţine  ori,    instituţiile    publice  şi  autorităţile  statale  ignoră independenţa sistemului judiciar şi statutul constituţional al magistratului (judecător).

News247WP:  Este reputaţia profesională şi imaginea în media o problemă pentru dumneavoastră ?

Jud.MV: Imaginea în media a preşedintelui instanţei trebuie să fie   în realitate imaginea sistemului judiciar!

Faptul că  forţele politice şi alţi actori politici  sau sociali,  denaturează locul şi   rolul justiţiei în statul de drept,  este  o problemă ce trebuie şi poate  fi reglată de către Curtea Constituţională.

News247WP: Ce soluţii ar fi potrivite pentru funcţionarea instanţei la capacitate ? (buget, legi, ROI, CSM, Inspecţia Judiciara, altele).

Jud.MV:  Preluarea  bugetului  de  către  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi  Justiţie  sau Consiliul Superior al Magistraturii.  Coerenţă   legislativă   în   legile   justiţiei   şi   elaborarea   unui   Ghid  al Managerului de instanţă, de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Suplimentarea schemelor de personal în funcţie de volumul / încărcătura pe judecător.

Dotarea instanţelor cu sisteme IT performante  (videoconferinţă, componente IT de ultimă generaţie, etc.).

Autonomie în gestionarea bugetului pe nivelul tribunalelor.

Definirea competențelor instanţelor specializate (vezi cazul Tribunalului  Specializat Argeş care refuză să soluţioneze cauze cu profesionişti).

ELIMINAREA  oricărui    serviciu  (secret  sau  nesecret)   din  activitatea judiciară (sau urmărirea penală).

News247WP:  Cum aţi maximiza dumneavoastră o relaţie cu mass media şi societatea, justiţiabilii şi  opinia  publica,  profesiile  juridice  şi instituţiile/autorităţile române ?

Jud.MV : Încrederea reciprocă a tuturor  celor interesaţi în procedurile judiciare. Excluderea intereselor companiilor private în subvenţionarea trustului de presă, care poate afecta şi imaginea şi independenţa justiţiei.

News247WP:  Ce mesaj aţi avea pentru cititorii News247WP ?

Jud. MV : „CÂND SOCIETATEA NUMEŞTE  „BINELE, RĂU” ŞI „RĂUL, BINE”, ATUNCI ROLUL JUSTIŢIEI ESTE PRIMORDIAL PENTRU   SALVAREA EI…” (Mariana Vârgă)

News247WP: Stimata doamna presedinte , judecator Mariana Varga, va multumim pentru timpul acordat si va dorim succes in activitatea dumneavoastra.

 

By

Robert Williams

Editor in Chief

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: