Interviu acordat News247WorldPress de catre domnul judecator , Săndulescu Marius Gabriel, presedintele Curtii de Apel Pitesti

Agentia Britanica de stiri News247WorldPress  deruleaza in premiera pentru Romania dupa cele trei  proiecte de succes : Educatie Juridica Pilot Arges I (2015-2017), Educatie Juridica Pilot Arges II (2019-2024)  ,Proiectului ,, Educatie Juridica si Comunicare pentru Societate” (2016-in prezent)Proiectul ,,Managementul, Comunicare si Informare privind Sistemul Judiciar” in care  managementul instanlelor este prezentat  prin  ,,interviu presedinte instanta.”

De ce?  Viata unui presedinte de instanta este in mare o necunoscuta in comparatie cu managementul corporatist sau de mica afacere. Veti avea surpriza sa gasiti in oamenii care asigura managementul instantei , oameni dedicati muncii si rezultatelor care vin in sprijinul dumneavoastra si al tuturor citati mai sus.

Le multumim pentru activitatea si eforturile  depuse de acesti  oameni , pentru a grupa interviurile si facilita lectura vom publica in ordinea derularii acestora cu managementul instantelor astfel incat cei interesati pot trage concluziile din continutul interviurilor.

Astazi   va  prezentam  un interviu exclusiv  cu domnul judecator Săndulescu Marius Gabriel, preşedinte în exerciţiu al Curţii de Apel Piteşti, un om vizionar care a schimbat  relatia cu mass media inexistenta pana la acea vreme, a consolidat  Educatia Juridica si a initiat demersuri  imposibile pentru  finantarea  instantelor din jurisdictia  institutiei.

News247WP: Domnule  preşedinte cine  sunteţi dumneavoastră ?

Jud. SMG: . Săndulescu Marius Gabriel, preşedinte în exerciţiu al Curţii de Apel Piteşti pentru al doilea mandat consecutiv

News247WP:  Ce reprezintă   managementul  instanţei   pentru   cariera dumneavoastră ?

Jud. SMG:  Managementul în sistemul judiciar, şi nu numai, este de principiu asociat unei funcţii de conducere căreia îi sunt asociate obligaţii suplimentare, astfel încât o funcţie de conducere presupune înainte de toate disponibilitatea asumată pentru a aloca o parte consistentă de timp problemelor specifice conducerii.

News247WP:  Este preşedinţia  secţiei  şi a  instanţei   atractivă  pentru   carieră  în sistemul judiciar românesc ?

Jud.SMG:  În peisajul carieristic, cred că managementul unei instanţe nu constituie un ascendent, ci mai degrabă mijlocul prin care poate prinde contur una dintre cele mai onorabile aspiraţii umane, aceea de autorealizare şi dezvoltare personală.

Cariera, în sistemul instanţelor din România, este privită de cvasitotalitatea magistraţilor ca o evoluţie în funcţii de execuţie şi nu de conducere, ceea ce presupune promovarea la instanţele superioare în urma unui concurs organizat periodic, la nivel naţional.

De fapt, toate funcţiile în sistemul judiciar, fie de conducere sau execuţie, se ocupă prin concurs la nivel naţional, aşa că experienţa unei funcţii de conducere nu facilitează din perspectiva arătată evoluţia în cariera unui judecător.

News247WP: Ce reprezintă o cariera de preşedinte al secţiei ori a instanţei ?

Jud.SMG: Despre atractivitatea preşedinţiei unei instanţe nici măcar nu cred că poate fi vorba, dacă mă gândesc, de exemplu, că la concursul pentru ocuparea unor funcţii de conducere la instanţe, organizat în octombrie – decembrie 2019, au fost 45 de candidaturi finale pentru 139 de funcţii disponibile pe ţară, aşadar un procent de 32%.

News247WP:  Ce proceduri şi cunoştinţe însumate trebuie să aibă un preşedinte de instanţă  ?

Jud.SMG:  Un preşedinte de instanţă rămâne, în esenţă, un profesionist al dreptului şi trebuie să deţină, în primul rând, un bagaj solid de cunoştinţe în domeniul său de activitate şi, în acelaşi timp, să aibă cunoştinţe de management şi comunicare, discipline ce fac parte din programa concursului pentru funcţia de conducere.

El trebuie să îşi adapteze continuu managementul pe care îl practică faţă de obiectul condus şi să îşi planifice cu rigurozitate timpul, în aşa fel încât la sfârşitul fiecărei zile să fie mulţumit că a rezolvat toate problemele şi obiectivele ce şi le-a propus.

News247WP: Cum împărţiţi timpul între magistrat şi nevoile instanţei ?

Jud. SMG:  În calitatea mea de preşedinte de curte de apel cumulez mai multe atribuţii, fiind totodată angajator pentru personalul auxiliar, conex şi contractual al tuturor instanţelor din circumscripţie, sunt ordonator secundar de credite, am responsabilitatea organizării eficiente a activităţii curţii şi atribuţii de control şi coordonare privind administrarea curţii de apel şi a instanţelor arondate. În acelaşi timp, particip ca judecător al Secţiei penale în şedinţele de judecată conform planificărilor şi sunt preşedintele Colegiului de conducere al curţii de apel şi al Comisiei de evaluare a activităţii judecătorilor.

Sunt responsabilităţi importante, suplimentare faţă de profesia de magistrat, pe care, aşa cum am spus mai devreme, mi le-am asumat, fiind încrezător în reuşita de a le îndeplini şi în suportul oamenilor din jurul meu.

Am susţinut de multe ori că managementul unei instanţe este atipic, în sensul că marea parte a metodelor, tehnicilor, conceptelor şi principiilor cunoscute de ştiinţa managementului nu sunt incidente, datorită modului de organizare a sistemului judiciar şi specificului activităţii din instanţe, idee asupra căreia voi mai reveni.

Managementul cred că trebuie să fie practicat de specialiştii în domeniu, nu de judecători de carieră. În plus, un management performant este de neconceput fără resurse sau cu resurse insuficiente.

Mă gândesc, de exemplu, că un manager ar trebui să poată oferi stimulente financiare celor mai performanţi angajaţi ai săi, ceea ce unui preşedinte de instanţă îi este imposibil, pentru că nu dispune legal de această alternativă.

Principalele probleme de management rămân, din punctul meu de vedere, în zona resurselor, Ministerul Justiţiei având rolul central şi decisiv de a controla atât constituirea şi structura bugetului instanţelor, cât şi distribuţia de funcţii şi de personal, astfel că preşedintele instanţei trebuie să găsească soluţii într-un cadru limitat.

Succesul managementului judiciar este, în opinia mea, legat de descentralizarea distribuţiei de resurse, accentuând aici rolul Consiliului Superior al Magistraturii, de existenţa la nivelul Ministerului Justiţiei a unor strategii de dezvoltare şi optimizare la nivel de sistem, de proceduri corelate şi flexibile de recrutare şi promovare a forţei de muncă, suspendare ori încetare a raporturilor de serviciu, de existenţa unor fonduri de rezervă pentru situaţii critice în bugetele curţilor de apel, şi multe altele.

Aş ilustra printr-un singur exemplu, spunând că într-o instanţă funcţionează mai multe categorii de personal, având angajatori diferiţi, Ministerul Justiţiei pentru magistraţi şi preşedintele curţii de apel faţă de toate celelalte categorii de salariaţi din toate instanţele aflate în circumscripţie. Deşi în raporturile de muncă cu alte categorii de personal decât magistraţii preşedintele curţii este angajator, totuşi Ministerul Justiţiei este cel care finanţează plata salariilor şi stabileşte structura statelor de funcţii şi de personal.

Angajatorul, în cazul de faţă, nu îşi poate construi politici de resurse umane, chiar şi dacă în această zonă evoluţiile ar fi predictibile, impunând, de exemplu, redimensionarea schemelor de personal la instanţele unde se înregistrează creşteri de activitate.

În plus, procedurile prin care forţa de muncă încetează raporturile cu sistemul judiciar sunt cu mult mai rapide decât cele  de recrutare şi promovare, ceea ce determină, nu de puţine ori, dezechilibre greu de gestionat.

News247WP: Ce schimbări credeţi că au avut loc sau sunt în curs, faţă de persoana dumneavoastră în relaţia  cu  colegii dumneavoastră  datorită   evoluţiei  de  la magistrat – managementul instanţei ?

Jud.SMG: Poziţia unui preşedinte de instanţă este, prin urmare, congruentă cu multe responsabilităţi, într-un cadru limitat de resurse şi proceduri el fiind obligat să găsească alternative nu întotdeauna agreate sau agreabile, ceea ce îl poate face indezirabil faţă de colegii lui.

News247: Pentru profesiile juridice şi justiţiabili cum este văzut preşedintele instantei?

Jud. SMG: În raporturile inter-instituţionale, dar şi cu profesiile juridice, preşedintele instanţei constituie imaginea instituţiei, a unei puteri statale, atribute ce, cu siguranţă, responsabilizează şi onorează pe oricine.

News247WP:  Este reputaţia profesională şi imaginea în media o problemă pentru dumneavoastră ?

Jud.SMG:  Raporturile Curţii de Apel Piteşti cu presa îmi place să cred că nu se rezumă la transmisia şi recepţia bilaterală de mesaje, ci înseamnă mai mult decât atât, pentru că personal am stimulat o deschidere amplă şi o atitudine activă către presă.

News247WP:  Cum aţi maximiza dumneavoastră o relaţie cu mass media şi societatea, justiţiabilii şi  opinia  publica,  profesiile  juridice  şi instituţiile/autorităţile române ?

Jud.SMG:  Aş semnala colaborarea aparte cu Agenţia Britanică de presă News247WorldPress legat de educaţia juridică în şcoli, în care curtea este implicată prin protocolul cu acelaşi nume semnat în urmă cu trei ani din iniţiativa lăudabilă a domnului Editor in Chief Robert Williams, pe care doresc să în felicit în mod deosebit pe această cale.

Pe baza acestui protocol, împreună şi cu Baroul de avocaţi Argeş, încercăm nu numai să îmbogăţim cunoştinţele elevilor în domeniul juridic, dar şi să descoperim şi să susţinem vocaţia şi interesul acestora pentru ştiinţele juridice.

News247WP:  Ce mesaj aţi avea pentru cititorii News247WP ?

Jud. SMG:  Mesajul meu către cititorii News247WorldPress:

Citiţi, aveţi încredere şi deschideţi-vă mintea şi sufletul, numai aşa veţi rămâne informaţi şi tot timpul cu un pas înaintea celorlalţi.

News247WP: Stimate domnule  presedinte  judecator  Săndulescu Marius Gabriel, va multumim pentru timpul acordat si va dorim succes in activitatea dumneavoastra.

By

News247WorldPress

 

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: