Academia Romana: Stiri, evenimente si noutati

Read Time3 Minute, 11 Second

Scurt istoric:  Înfiinţarea supremei instituţii de cultură şi de ştiinţă a României a fost precedată de constante şi susţinute eforturi, ale căror începuturi apar în secolul al XVI-lea, în vremea domnilor Petru Cercel al Ţării Româneşti şi Despot Vodă al Moldovei, primii care au intenţionat să creeze „academii” în cele două capitale – la Târgovişte şi, respectiv, la Suceava. Încercări s-au înregistrat şi în anii următori, concretizate îndeosebi în organizarea Academiilor domneşti de la Bucureşti (1688) şi Iaşi (1707), în care s-au format viitoarele elite creştine din întreg Sud-Estul european şi din Orientul Apropiat şi care vor deveni, în secolul al XIX-lea, primele universităţi din România.

În 1879 Societatea Academică Română a fost declarată, printr-o lege specială, institut naţional, sub numele de Academia Română – „persoană morală şi independentă în toate lucrările, de orice natură” -, denumire ce s-a menţinut apoi neîntrerupt până astăzi; doar în perioada 1948-1989 ea a primit, pe lângă denumirea de „Academie” şi numele statului român, figurând astfel ca Academia Republicii Populare Române (în intervalul 1948-1965) şi Academia Republicii Socialiste România (în perioada 1965-1989); din 1990 a revenit la denumirea ei firească, tradiţională, de Academia Română.

ACTE NORMATIVE

Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 299/07.05.2009
(pag. 45-48)
Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 617/14.09.2009
(pag. 8-16)
STATUTUL ACADEMIEI ROMÂNE

Noutăţi

27.11.2020
Institutul de Biologie si Patologie Celulara “Nicolae Simionescu”

Workshop online “Diabetul în bolile cardiovasculare; mecanisme patogenice și terapii țintite”

26.11.2020
Masă rotundă – Întâlnire online

Antisemitismul și violența politică în România interbelică

20.11.2020
Institutul de Biologie si Patologie Celulara “Nicolae Simionescu”

Workshop online “Un nou instrument terapeutic in diabetul autoimun: Celula Stromala Mezenchimala”

12.11.2020
Aula Academiei Române /
online

Workshopul    „Sănătatea românilor în timpul pandemiei COVID-19“

06.11.2020
Academia Română
Clubul Academicienilor
/online

Lansarea numărului 100 al revistei „Știință & Tehnică“

05.11.2020
Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași / on-line

Prelegerile științifice „Moștenirea lui Asachi”. Conferinţa „Geopolitică și istorie în spațiul românesc”

03.11.2020
Manifestare
online

90 de ani de activitate a Arhivei de Folclor a Academiei Române

22.10.2020
Biblioteca Academiei Române
Sala “Theodor Pallady”

Vernisajul expoziției “Ion I. C. Brătianu – 156 de ani de la naștere”

05.10.2020
Parcul Academiei Române

Lansarea de carte “The Geopolitical Black Sea Enciclopaedia”

10.09.2020
Parcul Academiei Române

Lansare a cărții COVID – COLIVIA NOASTRĂ

31.08.2020
Parcul Academiei Române(ora 11:00)

Ziua limbii române celebrată la Academia Română

13.08.2020
Aula Academiei Române

Pandemia COVID-19 în România. Aspecte clinice și epidemiologice

24.06.2020
Parcul Academiei Române 

Prezentarea „Barometrului Securității Energetice“ din România – ediția a II-a

12.03.2020
Aula Academiei Române 

Discursul de recepție al academicianului Octavian Lazăr COSMA

11.03.2020
Aula Academiei Române

Sesiunea științifică „Alexandru Ioan Cuza, 200 de ani de la naștere”

28.02.2020
Aula Academiei Române

A treia conferință-dezbatere „Cercetarea științifică internațională și românească – soluții de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a acestora”

20.02.2020
Aula Academiei Române

Dezbaterea „Impactul sistemelor «ciber-fizice» asupra societății și a industriei“

13.02.2020
Aula Academiei Române

Conferința omagială „Dimitrie Gusti – profesor, sociolog, statistician, muzeograf“

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.