IPJ Calarasi: 1.905 de dosare aflate pe rolul instantelor judecătoreşti în 2020, în care IPJ Călăraşi a figurat ca parte. (Interviu)

Read Time11 Minute, 12 Second

Anul 2021 deschide un nou capitol in proiectele  Agentiei Britanice de Stiri News247WorldPress , astfel ca dupa proiectele Educatie Juridica, Justice , Comunicare,  astazi publicam  raspunsul  cu nr. 7 din Project Enforcement …IPJ Calarasi.

Legea si Ordinea Publica prin institutiile de aplicare a acesteia vin in intampinarea si nevoia de cunoastere , nevoia de Educatie  a Opiniei Publice si a Societatii privind functionarea acestui tip de institutie.

Respectul privind aceste institutii vine din cunoastere , acces la informatie,  si nu din alte surse.

Raspunsul oferit de catre IPJ Calarasi  poate fi un exemplu de comunicare si transparenta ,fapt pentru care va fi inclus in nominalizarile din acest an privind  distinctiile acordate anual de catre News247WorldPress .

IPJ Calarasi

CĂTRE

Domnul Robert Williams,

Urmare a cererii dumneavoastră, adresată Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, formulată în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm următoarele:

Conform prevederilor legal, Inspectoratul de Poliție Județean Călărași este instituția specializată a statului, care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii.

Din luna mai 2020, Inspectoratul de Poliție Județean Călărași este condus de  domnul comisar șef de poliție Ionuț Emil Nitu. (https://cl.politiaromana.ro/ro/ipj-calarasi/echipa-manageriala/ionut-emil-nitu-i-sef-al-inspectoratului-de-politie-judetean-calarasi )

 OBIECTIVE INSTITUŢIONALE 2020

Obiectiv general: siguranța cetățeanului.

Obiective strategice:

 • creșterea gradului de siguranță şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor;
 • prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate și trasnfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracționale;

 • asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;

 • asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaționale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.

Obiective specifice:

 • creșterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului;
 • prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a altor forme ale criminalităţii economico-financiare;

 • întărirea imaginii IPJ Călăraşi prin conștientizarea respectării de către polițiști a eticii și deontologiei profesionale și apropierea de cetățeni;

 • îmbunătăţirea proceselor decizionale şi creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene;

 • eficientizarea managementului resurselor umane, logistice și financiare.

 • MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE

  Modificările structurale efectuate la nivelul IPJ Călărași care au vizat eficientizarea activității:

  • înfiinţarea Compartimentului Pază şi Control Acces în cadrul Serviciului Cabinet;
 • înfiinţarea Biroului Siguranță Școlară;

 • înfiinţarea Biroului pentru Protecția Animalelor;

 • înființarea în cadrul SIC a unei linii de muncă care să preia toate infracțiunile contra libertății și integrității sexuale încă de la sesizare, prin redistribuirea de funcții din cadrul IPJ Călărași.

 • RESURSE FINANCIARE

  Cheltuieli de personal: 73.310.594 lei (+14,40%);

  Bunuri şi servicii:  5.828.046 lei (+49.77%);

  Active nefinanciare (investiţii): 196.242 lei (+197,78%).

  RESURSE LOGISTICE

  Parcul auto al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi înregistrează în prezent un număr de 411 autovehicule, 20% dintre acestea având o vechime mai mare de 10 ani.

  Mijloace auto noi alocate – 115 autospeciale: Dacia Duster – 49 bucăți, Dacia Logan 0.9 – 58 bucăți, Dacia Logan 1.2 – 2 bucăți, VW Polo – 1 bucată, Nissan Terrano – 1 bucată, Mercedes Vito – 2 bucăți, Mercedes Benz Sprinter – 1 bucată).

  Patrimoniul IPJ Călăraşi este format din 68 imobile (11 în municipii, 8 în oraşe şi 49 în mediul rural).

  Valoarea reparaţiilor curente la construcţii în anul 2020 a fost de 369.709,48 lei cu TVA, față de 192.906,95 lei cu TVA în 2019.

  La nivelul IPJ Călărași au fost mai fost achiziționate următoarele:

  • echipament de protecție pentru criminaliști (combinezoane, mănuși, filte protecție criminalist, ochelari, aparat foto, cizme) în valoare de 25.582 lei;
 • materiale protecție Covid: 187.200 bucăți măști, 5.620 litri dezinfectant, 54.300 perechi mănuși, 500 bucăți viziere.

 • PREVENIREA CRIMINALITĂŢII

  Programe naționale de prevenire implementate la nivel județean:

  • “Prevenirea delincvenţei juvenile și a victimizării minorilor”;
 • “Prevenirea violenței în familie”;

 • “Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului”.

 • În cadrul acestor trei priorități naționale au fost realizate 92 activități de prevenire, însumând 2.418 beneficiari.

  De asemenea au fost implementate la nivel local și următoarele campanii și programe naționale:

  • “Bright sky”;
 • “Catalogul de furturi”;

 • “În siguranță la volan, stop accidentelor!”

 • “Școala siguranței Tedi”

 • “Hoții îți invadează intimitatea”;

 • “Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieti!”.

 • MANAGEMENTUL INTEGRAT AL ORDINII ŞI SIGURANŢEI PUBLICE

  Acţiunile în sistem integrat au fost organizate în baza analizelor şi deciziilor luate în cadrul Grupului de Coordonare şi Trasarea Sarcinilor organizat la nivelul IPJ Călăraşi.

  Rezultate obținute:

  • 155 acţiuni cu efective mărite;
 • 44 razii (+32);

 • 433 infracţiuni descoperite în flagrant cu ocazia activităților operative;

 • 14.252.590 lei – valoarea sancțiunilor aplicate de structurile de ordine publică (+7.850.620 față de anul 2019 și +9.478.020 lei față de anul 2018).

 • Infracționalitatea silvică se menține la același nivel ca în anul 2019, fiind înregistrate 21 de infracțiuni silvice. Privitor la combaterea braconajului piscicol, s-a dispus confiscarea a 517 kg de pește față de 197 kg în anul 2019.

  CRIMINALITATEA STRADALĂ

  Criminalitatea stradală este caracterizată de cele mai multe ori de infracţiuni fără un pericol social deosebit, însă prin prisma caracteristicilor locului de comitere, creează o stare de disconfort şi nesiguranţă în rândul cetăţenilor.

  Media ultimilor 5 ani: 185,4 infracțiuni stradale sesizate/an.

  Măsuri dispuse:

  • acțiuni cu efective mărite în zonele cu risc criminogen ridicat și în intervalele de timp cele mai afectate, în scopul asigurării unei prezențe active în teren;
 • pregătirea fizică a polițiștilor de ordine publică cu instructori din cadrul SAS;

 • organizarea și executarea unor activități preventive (informarea cetățenilor, colaborarea cu alte instituții, distribuirea de materiale educative, etc.).

 • SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER

  Au fost înregistrate cu 41% mai puține accidente grave în 2020: 61 (104 în 2019), a scăzut cu 24% numărul de persoane decedate: 32 (42 în 2019), iar numărul de persoane rănite grav din accidentele de circulație a scăzut cu 58%: 35 (84 în 2019).

  Principalele cauze ale producerii accidentelor: viteza neadaptată la condițiile de drum și traversarea neregulamentară a pietonilor.

  Artera cu cel mai ridicat risc rutier: DN3: București–Lehliu–Călărași.

  Măsuri dispuse:

  • organizarea de acţiuni punctuale împreună cu structurile de ordine publică pe principalele cauze generatoare, prin deplasarea pe termen scurt de forţe şi efective sporite, în zonele identificate cu risc rutier ridicat, sub coordonarea  Serviciului Rutier;
 • combaterea principalelor cauze generatoare de accidente, în zilele şi intervalele orare critice, pe tronsoanele de drum identificate ca având un potenţial criminogen ridicat;

 • desfăşurarea unor campanii educative destinate conştientizării asupra efectelor nerespectării prevederilor legale privind circulaţia pe drumurile publice.

 • SIGURANŢA ÎN ŞCOLI

  La data de 09.09.2020, prin Dispoziția Inspectorului General al IGPR nr. 30431 din 09.09.2020 privind punerea în aplicare a OMAI nr I/1842 din 08.09.2020, s-a dispus înființarea Biroului Siguranța Școlară la nivelul inspectoratului, structura desfășurând următoarele activități:

  • 44 de întâlniri dintre poliţişti si reprezentantii institutiilor de învățământ;
 • 41 de activităţi desfăşurate în cadrul orelor de curs;

 • 33 de acţiuni preventiv-educative desfăşurate, din care:

 • 18 pe linia respectării regimului circulaţiei rutiere;

 • 7 pe linia abandonului/absenteismului şcolar;

 • 8 altele.

 • Activitatea de patrulare în zonele adiacente unităților de învățământ a dus la menținerea unui număr foarte mic de infracțiuni înregistrate 7 (-14 față de 2019).

  În incinta unităţilor de învăţământ au fost sesizate 2 infracțiuni în perioada septembrie-decembrie 2020: loviri sau alte violenţe şi distrugere din culpă.

  INFRACŢIUNI SESIZATE

  În anul 2020 s-a înregistrat o scădere a infracţiunilor sesizate faţă de anul 2019 cu 12,82%

  A scăzut infracționalitatea judiciară sesizată cu 14,06% (-488 infracțiuni).

  Infracţiunile sesizate, în anul 2020, s-au menţinut sub media valorilor înregistrate în ultimii 5 ani (-30,73%).

  30,68% au fost fapte cu autor necunoscut.

  Creşte ponderea infracţiunilor sesizate din oficiu faţă de total infracţiuni sesizate la 43,71% în 2020 (faţă de 38,42% în 2019).

  Rezultatul fermității în aplicarea legii: au fost dispuse măsuri preventive de reținere asupra unui număr de 326 de persoane (+97).

  A scăzut numărul total al măsurilor preventive dispuse de instanțele de judecată: 42 măsuri.

  ARME, EXPLOZIVI, SUBSTANŢE PERICULOASE

  În urma activităţilor desfășurare, au fost obținute următoarele rezultate:

  • 80 infracţiuni constatate, fiind dispusă continuarea UP faţă de 62 suspecţi.
  • Bunuri indisponibilizate:
   • arme de foc: 13 buc;
   • bucăți muniție: 167;
   • auto folosite la braconaj: 1 auto;
   • produse de protecţia plantelor: 251.200 kg;
   • deşeuri periculoase:1.215 litri;
   • articole pirotehnice: 3.460 kg.
  • 14 percheziţii domiciliare efectuate, 2 persoane reţinute.
  • 97 controale efectuate la persoane fizice şi 204 la persoanele juridice.
  • 19 măsuri de anulare a dreptului de deținere, port și folosire arme și muniții dispuse față de titulari.

  CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

  Se constată o creştere a gradului de recuperare a prejudiciului cauzat cu 130.793.870 lei (4.262.630 lei în anul 2019), gradul de complexitate şi volumul de activităţi pentru probarea activităţii infracţionale a persoanelor cercetate menţinându-se la un nivel crescut.

  Rechizitorii pe linie economico-financiară: 18

  Total RTUP-uri: 29;

  Total prejudicii recuperate: 130.793.870 lei;

  5 grupări infracţionale destructurate cu 18 de membri;

  48 de percheziţii efectuate în dosarele penale aflate în lucru.

  URMĂRIŢI ȘI SUPRAVEGHERI JUDICIARE

  62 mandate și sentințe penale aflate în lucru, 148 mandate și sentințe penale intrate în 2020, 146 mandate și sentințe penale soluționate în 2020, 64 mandate și sentințe penale rămase în lucru.

  299 măsuri supravegheri judiciare: 244 control judiciar, 3 control judiciar pe cauţiune şi 53 arest la domiciliu.

  CRIMINALISTICĂ

  Au fost efectuate 2.777 de cercetări la fața locului, fiind ridicate 605 urme papilare şi identificate 78 de persoane.

  Au fost amprentate 1.642 persoane.

  ACŢIUNI SPECIALE

  Poliţiştii Serviciului pentru Acţiuni Speciale au efectuat: 81 de acţiuni cu percheziții domiciliare, 109 misiuni de escortă a persoanelor arestate, au participat la 202 misiuni de menţinere a ordinii publice, în sprijinul dispozitivelor curente.

  Poliţiştii din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale au avut un aport semnificativ la activităţile desfăşurate de structurile operative.

  ACTIVITATEA PE LINIE JURIDICĂ

  1.905 de dosare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în 2020, în care IPJ Călăraşi a figurat ca parte. Au fost soluţionate 455 de dosare.

  64,3% soluţii favorabile instituţiei, procent influențat în mod direct de numărul de achitări (284) la plângerile contravenționale admise de către instanțele de judecată în baza Ordonanței Militare nr. 3.

  COOPERAREA INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ

  În luna februarie 2020, poliţiştii IPJ Călărasi au reușit depistarea, identificarea și reunirea cu familia stabilită în  Italia a unui minor dispărut în anul 2000, căruia în anul 2015 i-a fost atribuită altă identitate.

  COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

  Propuneri de proiecte:

  Au fost înaintate către UIP 3 fișe de propuneri de proiect în cadrul următoarelor programe: Programul de Reziliență și Recuperare, aferent cadrului financiar 2021-2027, ISF Police și Programul Interreg V-A România-Bulgaria și 2 cereri de finanțare în cadrul Programului Hercule III și Programului Operațional Regional POR/2020.

  Totodată au fost elaborate 2 cereri de finanțare, din care una admisă:

  • în cadrul Programului Operațional Regional, componenta 1, POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE,SM, pe axa prioritară Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, titlul proiectului „Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a clădirii cu destinația sediu al Poliției Municipiului Oltenița”, cerere admisă în următoarea etapă de evaluare și selecție .
 • în cadrul Programului Hercule III, componenta asistență tehnică, HERCULE-2020-TA-AG, cu titlul „Asistenţă tehnică avansată pentru întărirea capacității operaționale a Inspectoratului de Poliție Județean Călărași pentru lupta împotriva fraudei și a altor infracțiuni conexe / Advanced technical support for strengthening Călărași County Police Inspectorate operational capacity of fighting against fraud phenomenon and other related crimes”, care a obținut la evaluarea Comisiei Europene un punctaj de 65,20 și acum se află în așteptare în eventualitatea aprobării finanțării.

 • MANAGEMENTUL COMUNICĂRII

  Obiectivul principal a fost promovarea scopurilor şi obiectivelor instituţiei, creşterea gradului de informare şi a nivelului de înţelegere a problematicii asociate domeniului poliţienesc.

  În anul 2020 au fost înregistrate 2.389 de articole în cotidiene şi publicaţii on-line şi 1.072 de referiri în radio/TV privind activitatea IPJ Călăraşi, 99% fiind referiri pozitive/neutre.

  Au fost înregistrate şi 272 de solicitări de informaţii de interes public

  Relaţia cu mass-media a fost caracterizată de echidistanţă şi transparenţă.

  RISCURI ŞI AMENINŢĂRI IDENTIFICATE PENTRU ANUL 2020

  Lipsa de experiență a polițiștilor nou încadrați precum şi blocarea procedurilor administrative pentru ocupărea funcţiilor de conducere prin concurs.

  Contextul pandemic cu virusul Sars-Cov-2 asociat riscurilor în planul ordinii şi siguranţei publice.

  Supraaglomerarea în spaţiile de lucru ale aparatului judeţean în care îşi desfăşoară activitatea 7 structuri (IPJ, SJPI, SJA, STS, BI, BJABDEP şi SPCEEPS), respectiv în spaţiile de lucru de la poliţiile orăşeneşti şi unele sedii ale posturilor de poliţie din mediul rural care nu mai corespund nevoilor actuale ale instituţie.

  OBIECTIVE PENTRU ANUL 2021

  Aplicarea legii cu profesionalism şi bună-credinţă pentru creşterea gradului de siguranţă şi încredere a cetăţenilor din judeţul Călăraşi

  Destructurarea grupărilor infracţionale active pe raza judeţului Călăraşi, specializate în comiterea de furturi

  Creşterea vizibilităţii şi prezenţei în stradă a poliţiştilor din cadrul structurilor de ordine publică şi poliţie rutieră prin organizarea de acţiuni periodice în vederea prevenirii şi combaterii infracţiunilor şi a accidentelor grave

  Combaterea evaziunii fiscale, a contrabandei cu ţigări şi produselor accizabile prin organizarea de acţiuni în cadrul dosarelor penale instrumentate.

  Vă mulțumim pentru încrederea acordată și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate în rezolvarea problemelor ce intră în competența informațiilor de interes public.

   Descarca si citeste integral Raspuns IPJ Calarasi

  By

  Robert Williams

  Editor in Chief

   

   

                

  About Post Author

  Robert Williams

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  %d bloggers like this: