Concluziile studiului privind percepția publică asupra activității de judecată la Curtea de Apel Alba

Read Time2 Minute, 27 Second

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Alba Iulia este abilitat să vă
remită următorul:
COMUNICAT DE PRESĂ
Concluziile studiului realizat în urma activității de sondare a opiniei publice cu privire la percepția activității de judecată din cadrul Curții de Apel Alba Iulia

În perioada noiembrie-decembrie 2020, din inițiativa președintelui Curții de Apel AlbaIulia, dl. judecător Liviu Gheorghe Odagiu, a fost derulată în premieră o activitate de sondare a opiniei publice privind percepția asupra activității instanței, prin intermediul unui chestionar propriu. Principalele obiective ale chestionării participanților la activitatea de judecată au fost:
identificarea tipurilor de servicii accesate de publicul instanței, furnizarea unui feedback din partea beneficiarilor referitor la calitatea serviciilor furnizate, stabilirea gradului de încredere în actul de justiție realizat la nivelul Curții de Apel Alba Iulia, identificarea modalităților de îmbunătățire a activității la nivelul instanței.
În urma procesării și analizării celor 101 chestionare completate, majoritatea în format
electronic, au rezultat următoarele aspecte relevante, atât pentru evaluarea managerială a activității instituției și a personalului, cât și pentru implementarea unor soluții administrative concrete de îmbunătățire a funcționării instanței și a calității serviciilor oferite, prin raportare la așteptările directe ale principalilor beneficiari.
1. Majoritatea participanților la activitatea de judecată ce au răspuns la chestionar (68,3%) au avut calitatea de profesioniști în cauzele aflate pe rol (avocat 34,7%, expert 20,4%, consilier juridic 10,2%, practician în insolvență 2%, traducător 1%), în timp ce 27,6% dintre respondenți au fost parte într-un proces iar aproximativ 4% au reprezentat alte categorii de participanți la actul de judecată sau interesate de justiție (împuternicit, martor, jurnalist, student).
2. Referitor la utilizarea de către respondenți a surselor de informare cu privire la activitatea instanței, procesele aflate pe rol sau alte informații de interes public, se constată că aproximativ 75% dintre respondenți utilizează Portalul Curții de Apel Alba Iulia, disponibil pe Portalul instanțelor de judecată (http://portal.just.ro), care reprezintă cel mai vechi și mai cunoscut mijloc de informare electronică de la nivelul instanțelor de judecată. În condițiile în care ne aflăm încă în stare de pandemie, este îmbucurător să constatăm că peste 70% dintre respondenți au ales să folosească pentru accesarea conținutului dosarului de judecată aplicația Dosar Electronic, în locul studierii
dosarului în Arhiva instanței, în timp ce pentru procedura de citare/comunicare electronică a actelor prin intermediul aplicației Transmitere Document Securizat au optat deja aproximativ 25% dintre respondenți. Celelalte mijloace de informare directă dezvoltate în ultimul timp de către Curtea de Apel Alba Iulia, site-ul propriu http://www.curteadeapelalbaiulia.ro și pagina oficială de Facebook sunt
de asemenea utilizate de peste 40%, respectiv 20% dintre respondenți, în timp ce informarea prin adresare directă la Biroul de informare și relații publice din cadrul instanței a fost preferată de aproximativ 20% dintre persoanele chestionate.

Continuare informare in materiarele atasate mai jos.

Descarca: nr.3 comunicat de presă – Concluziile studiului privind percepția publică asupra activității de judecată la Curtea de Apel Alba Iulia

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.