IPJ Bistrita Nasaud: ,,Meseria de polițist este o meserie nobilă, extrem de frumoasă, dar care implică multe sacrificii.”(Interviu)

Read Time11 Minute, 8 Second

Anul 2021 deschide un nou capitol in proiectele  Agentiei Britanice de Stiri News247WorldPress , astfel ca dupa proiectele Educatie Juridica, Justice , Comunicare,  astazi publicam  raspunsul  IPJ Bistrița-Năsăud.

Legea si Ordinea Publica prin institutiile de aplicare a acesteia vin in intampinarea si nevoia de cunoastere , nevoia de Educatie  a Opiniei Publice si a Societatii privind functionarea acestui tip de institutie.

Respectul privind aceste institutii vine din cunoastere , acces la informatie,  si nu din alte surse.

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind participarea la un interviu, adresată Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, formulată în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată cu numărul 26.211/2021, vă transmitem alăturat răspunsurile la întrebările adresate domnului inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, comisar șef de poliție MIHAI-OVIDIU LUPȘA.

 Totodată, la următorul link se regăsesc datele din CV, în format editabil: https://bn.politiaromana.ro/ro/ipj-bistrita-nasaud/echipa-manageriala

Care este situația județului din punct de vedere criminogen, al respectării legii și al siguranței cetățeanului?

Siguranța și sănătatea cetățeanului sunt prioritățile polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, având o contribuție majoră la asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică și o contribuție semnificativă la scăderea și menținerea sub control a fenomenului infracțional. Polițiștii bistrițeni au acționat constant, alături de celelalte forțe angrenate în îndeplinirea obiectivului general de creştere a gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului şi siguranţa stradală, cu atât mai mult în perioada stării de urgență și a stării de alertă în contextul pandemiei de COVID-19.

În anul 2020, infracționalitatea sesizată la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud a înregistrat o scădere de 338 fapte, de la 6818 la  6480  fapte(-5%). Infracționalitatea stradală sesizată înregistrează o scădere cu 15,1% de la 291 la 247.  De asemenea, infracționalitatea judiciară sesizată se menține în aceeași tendință descendentă. În ceea ce privește infracțiunile contra patrimoniului, a fost înregistrată o scădere a infracționalității sesizate cu 6,7%, de la 2618 la 2466, aceasta datorându-se, în principal, scăderii numărului infracțiunilor de furt de la 1473 la 1272. În anul 2020, faptele ce pot afecta viața, integritatea fizică, psihică și libertatea persoanei au înregistrat o scădere cu 5,3 %, de la 2316 la 2191.

Cu ce resurse vă desfășurați activitatea din punct de vedere uman, logistic, legislativ, material și decizional?

În ceea ce privește resursa umană, cea mai importantă de altfel, vă pot spune că, la data de 31.12.2020, nivelul de încadrare a fost de 84,61%, iar în acest moment media de vârstă a personalului inspectoratului este de 34 ani, iar media de vârstă a ofiţerilor cu funcţie de conducere este de 42 de ani.

Din punct de vedere logistic, îmbunătățirile din ultima perioadă sunt evidente. Spre exemplu, în cursul anului 2020 au intrat în dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud 92 de autospeciale noi și 346 pistoale Beretta-calibrul 9×19 mm, precum și muniție aferentă, acestea fiind distribuite polițiștilor din structurile de ordine publică, rutieră și transporturi. Totodată, au fost recepționate, configurate și date în exploatare 81 de sisteme ” body on camera”, destinate structurilor de ordine publică și rutieră și 130 de stații radio portabile, distribuite în funcție de nevoile structurilor operative, în special în mediul rural.

 În ce măsură lupta anticorupție în unitățile din subordinea inspectoratului a produs o schimbare?

 Conducerea inspectoratului manifestă toleranță zero față de faptele de corupție și sprijină toate acțiunile anticorupție care vizează personalul din subordine. Acordăm sprijin în diseminarea mesajelor de informare și prevenire în domeniu. Au existat cazuri în care polițiștii ”puși la încercare” au refuzat să primească mită și au existat cazuri în care au polițiștii care acționează în teren au denunțat dare de mită.

 Ce ar putea motiva dorința și intenția de a accede la profesia de polițist?

 Meseria de polițist este o meserie nobilă, extrem de frumoasă, dar care implică multe sacrificii. Doar cei care doresc să se implice, să sară în ajutorul celor din jur, să fie un exemplu pentru ceilalți, să facă lumea un loc mai bun, optează pentru această meserie frumoasă. Din experiența colegilor mei de la Resurse Umane vă pot spune că sunt extrem de mulți tineri care își doresc să devină polițiști pentru că ori de câte ori sunt scoase la concurs locuri pentru încadrare directă, ori pentru școlile de poliție, concurența este acerbă.

 Cât de atractivă este o funcție de conducere în cadrul instituției?

 Pentru un polițist, o funcție de conducere este un importantă mai ales datorită rolului pe care îl poate avea în instituția în care își desfășoară activitatea, ca oportunitate de a-și putea transmite cunoștințele și experiența colegilor mai tineri și pe care îi poate coordona și îndruma din punct de vedere managerial spre îndeplinirea sarcinilor în mod profesionist și eficient.

Ce presupune managementul unui inspectorat de poliție?

Managementul unui inspectorat de poliție presupune un complex de activități de coordonare, atât în plan operativ, cât și neoperativ pentru asigurarea atingerii obiectivelor instituționale, în special creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni.

 Ce atitudine au subordonații în perioada managementului exercitat de către dumneavoastră?

Atitudinea subordonaților este axată pe impunerea respectării prevederilor legale conform normelor și dispozițiilor primite de la coordonatorii direcți și cei nemijlociți fără a exista probleme în ceea ce privește eventuale manifestări contrare respectării normelor legale.

 Așa cum funcționează structurile din cadrul inspectoratului, sunt acoperite nevoile de funcționare?

Consider că întotdeauna există loc de mai bine și toate pot fi îmbunătățite, însă important este să înțelegem faptul că rolul nostru în asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică este unul esențial, să dăm dovadă de implicare și să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne îndeplini misiunile.

Pandemia de COVID-19, spre exemplu, o situație de noutate pentru noi toți, a fost gestionată eficient, iar eforturile polițiștilor din structurile existente au fost susținute; fiecare polițist a înțeles importanța misiunilor continue pentru a organiza activitatea astfel încât să acoperim fiecare domeniu din responsabilitate.

Anul 2020 a fost o continuă provocare, iar activitatea a fost una deosebit de complexă, cu un volum mare de muncă, în toate domeniile din competenţa Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud. Rezultatele obţinute au fost posibile și datorită bunelor relaţii de cooperare cu toate instituţiile partenere, precum şi sprijinului acordat de către conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Ce cadru legal ar asigura o funcționare ideală a Poliției Române și a Inspectoratului condus de către dumneavoastră?

În acest moment, cadrul legal existent acordă suportul necesar desfășurării activității specifice de către polițiști, dar oricând este binevenită o îmbunătățire a acestuia raportată la realitățile actuale. 

 Ce impact au sindicatele polițiștilor în funcționarea inspectoratului?

Sindicatele reprezintă parteneri activi ai instituției, mai ales în ceea ce privește partea de dezvoltare profesională și personală a polițiștilor, iar reprezentanții acestor formațiuni sunt invitați la activitățile, ședințele de lucru și celelalte activități care implică decizii în numele polițiștilor. Totodată, reprezentanții acestora sprijină acțiunile de dezvoltare instituțională (legislativă, profesională și logistică), iar propunerile de îmbunătățire sunt analizate și puse în aplicare.

Care este imaginea inspectoratului în mass-media?

Colaborarea cu mass-media în general este una bună, iar acțiunile desfășurate de polițiștii sunt corect și transparent reflectate, interesul manifestat față de activitatea instituției este constant. Jurnaliștii acreditați, și nu numai, sunt sprijiniți constant în obținerea de imagini și informații de interes, fiind invitați la acțiunile desfășurate, astfel că imaginea instituției este corect și transparent reflectată în materialele publicate ulterior. Pentru Inspectoratul de Poliției Județean Bistrița-Năsăud mass-media reprezintă un partener de nădejde, mai ales atunci când este necesar ca informația să ajungă la cât mai mulți cetățeni. La nivel județean, sunt realizate emisiuni săptămânale la posturile locale de radio și televiziune cu informații utile și de interes, prezentate de polițiști într-un mod cât mai accesibil.

Ce măsuri ați luat pentru accesul la informație și relația cu mass-media?

 Accesul la informație a fost facilitat prin crearea unui grup de whatsapp din care fac parte  purtătorul de cuvânt și toți jurnaliștii acreditați, prin intermediul căruia sunt transmise toate evenimentele și acțiunile gestionate de polițiștii bistrițeni. Pe acest grup sunt transmise, 24/24 de ore, evenimentele rutiere, restricții generate de fenomene meteo și nu numai, rezultatele unor acțiuni și sunt, în general, însoțite de materiale foto/video. De asemenea, zilnic sunt transmise buletine de presă cu rezultatele acțiunilor întreprinse de polițiști și constant, jurnaliștii sunt invitați să participe la acțiunile desfășurate. Totodată, au fost facilitate obținerea de informații de interes public, site-ul IPJ BN fiind unul dintre instrumentele folosite, acesta fiind constant actualizat cu toate informațiile necesare și de interes pentru cetățeni.

Ce fel de relație ați construit cu societatea civilă, cetățenii, autoritățile și instituțiile din județ?

 Colaborarea cu societatea civilă, cetățenii, autoritățile și instituțiile din județ este într-adevăr un parteneriat. Spun acest lucru deoarece, la nivel instituțional, prin intermediul Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității  sunt desfășurate constant programe, proiecte, campanii de prevenire, precum și activități punctuale conform priorităţilor naţionale de prevenire a criminalității, stabilite la începutul anului de către Poliția Română. De asemenea, în baza atribuțiilor specifice, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității încheie protocoale-cadru cu ONG –uri sau instituţii care manifestă activism pe linia prevenirii criminalităţii sau promovării drepturilor omului.

Compartimentul de prevenire reprezintă Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud în calitate de  membru activ sau coordonează activitatea în cadrul mai multor comisii și grupuri de lucru din instituții publice județene. Totodată, anual, sunt organizate întâlniri, mese rotunde locale cu tema „Poliţia –societatea civilă, un parteneriat pentru prevenirea criminalităţii”. Scopul unor astfel de  întâlniri este acela de a pune bazele unei relaţii de colaborare între Instituţia Poliţiei şi organizaţiile non-guvernamentale sau instituțiile locale care au în spectrul de activitate şi prevenirea criminalităţii. La astfel de întâlniri participă organizaţii neguvernamentale și instituții din judeţul Bistriţa-Năsăud, care au activităţi sociale pe diverse paliere de prevenire – de la delincvența juvenilă, violența domestică, până la siguranța rutieră.

Poliția, prin componenta de prevenire, este un factor care unește și menține activă rețeaua preventivă din județ (atât O.N.G. –uri cât și instituții). Prin aceste întâlniri, organizate anual de ofițerii de prevenire, a existat posibilitatea să fie cunoscute asociații nou apărute în tabloul preventiv al societății bistrițene, fapt care stimulează colaborarea lor.

 Ce programe de prevenire și activități implementate cu succes desfășurați în afara celor convenite la nivel național de către structurile centrale ale Poliției Române?

Pe parcursul  anului 2020  au fost implementate sau au avut continuitate următoarele  proiecte/campanii de prevenire-informare.

  • Campania ”Comunitate în siguranță” – prevenire a furturilor din genți, poșete, buzunare, furturi din auto și infracțiuni stradale, precum și prevenirea furturilor de animale.
  • Campania ,,Femeia – informata si protejată” – prevenirea furturilor, a violenței domestice – luna martie 2020.
  • Proiectul ”Dincolo de aparențe, experiențe de tip carte vie” – delincvență juvenilă și victimizare minori.
  • Campania ”Prioritatea mea e siguranța”- delincvență juvenilă și victimizare minori.
  • Campania de prevenire a furturilor din genţi, buzunare și auto – pe raza municipiului Bistrița
  • Campania ”Vacanță în siguranță”- prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor.

De asemenea, s-au derulat activități preventive punctuale, altele decât proiecte/campanii orientate spre mediul on-line (activități de tipul ”Cafeneaua prevenirii”- sau ”Questions and answers” (Q&A), ”Dezbateri privind delincvența juvenilă, traficul de persoane, siguranța pe internet” etc.

În perioada aprilie – iunie 2020, ca urmare a restricțiilor (starea de urgență și starea de alertă) impuse de declanșarea pandemiei de COVID19, activitatea de prevenire a criminalității a fost reorientată/reorganizată în funcție de noile priorități sociale (închiderea școlilor, restricții de socializare/ comunicare directă). A fost abordată tema prevenirii infecției cu noul SARS- Cov2, iar activitățile de informare s-au desfășurat în sistem on-line.

Tot în această perioadă, polițiștii de prevenire au participat la campania umanitară ”Bunici în siguranță”, în săptămâna premergătoare sărbătorilor pascale 2020. Activitățile derulate au avut ca scop protejarea persoanelor vârstnice, în contextul pandemiei de Covid-19, precum și prevenirea infracțiunilor și s-au derulat atât în mediul rural (ocazie cu care s-au realizat și activități umanitare de distribuire de pachete cu alimente de bază pentru familii izolate din județ – achiziționate din sumele provenite din donațiile făcute de polițiștii din IPJ BN), cât și în mediul urban, la centrele de bătrâni, copii, spitale.

Au fost transmise către primăriile din județ fișiere audio cu recomandări de izolare/ protecție în contextul pandemiei COVID 19, în limbile română, maghiară, romani, cu recomandarea difuzării acestora pe raza localității. Aceleași recomandări audio au fost transmise spre difuzare pe mijloacele de transport în comun ( autobuze, microbuze) de pe raza județului Bistrița-Năsăud. 

Ați accepta un parteneriat media-instituții-școală-poliție după modelul care a funcționat la Argeș în vederea Educației Juridice și nu numai?

 Sigur că da, educația juridică, precum și latura de informare sunt extrem de importante și avute în vedere, la nivel județean. Astfel că au fost și sunt desfășurate campanii de informare privind noile reglementări prevăzute de Legea 192/2019, OUG 175/2020 etc. Prin intermediul parteneriatelor încheiate cu școlile și grădinițele din județ, polițiștii de la Prevenire, dar și cei de la posturile și secțiile de poliție rurală sunt constant prezenți în școli cu activități adaptate nivelului de cunoaștere și înțelegere a celor cărora sunt adresate.

 Vă mulţumim pentru încrederea acordată şi vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate în rezolvarea problemelor ce intră în competenţa informaţiilor de interes public.

Descarca  IPJ BN interviu inspector șef

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.