Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a înaintat Curții Constituționale a României, la data de 9 iulie 2021, un memoriu amicus curiae

Read Time2 Minute, 47 Second

Nr. 1708/VIII-3/2021                                                                                                               9 iulie 2021

 COMUNICAT  

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a înaintat Curții Constituționale a României, la data de 9 iulie 2021, un memoriu amicus curiae, cuprinzând observații necesare în examinarea sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție (obiecție de neconstituționalitate a legilor anterior promulgării) în privința Legii pentru modificarea și completarea Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, aprobată de Parlament la data de 28 iunie 2021.

Poziția exprimată subliniază repere de jurisprudență constantă a CCR în examinarea modificărilor legislative aduse Legii 303/2004 privind privind statutul judecătorilor și procurorilor și Legii 304/2004 privind organizarea judiciară, în special în perioada 2018 – 2020.

Întrucât dispozițiile (modificarea vechimii necesare pentru funcționarea procurorilor la DNA și DIICOT, de la 10 ani la 7 ani) sunt criticate din perspectiva principiului egalității în fața legii, împrejurarea că din două texte de lege distincte rezultă condiții diferite de vechime, pentru a accede la structurile specializate, prin raportare la vechimea necesară pentru a promova la parchetele de pe lângă tribunale, nu înseamnă că unul dintre texte este neconstituțional și nu creează o discriminare pentru categoria căreia i se adresează, față de categoria căreia i se adresează cel de-al doilea text.

Procedându-se altfel, s-ar ajunge, inevitabil, la concluzia că, deși fiecare dintre dispozițiile legale sunt constituționale, numai coexistența lor ar pune în discuție constituționalitatea unora dintre ele (Decizia nr.409/2014).

Diferența  de reglementare nu reprezintă o „nesocotire a ordinii de drept a vechimii” şi nu există niciun fel de afectare a rolului Ministerului Public în apărarea ordinii de drept, neexistând o încălcare a art. 131 alin. 1 din Constituție, întrucât legiuitorul are dreptul de a reglementa diferit situații juridice distincte, în funcție de necesitățile concrete ale sistemului judiciar și de angajamentele internaționale asumate de România.

Tot în jurisprudența sa, Curtea Constituțională a statuat că, deşi este preferabil ca normele privind statutul şi cariera procurorilor să se regăsească în mod unitar cuprinse într-un singur act normativ, respectiv Legea nr. 303/2004, opțiunea legiuitorului de a reglementa distinct în cuprinsul actului normativ prin care se înființează noi structuri de parchet, respectiv Legea nr.304/2004, a acelor norme de drept care prezintă caracter de specificitate, nu afectează constituționalitatea acestei din urmă legi, care este, deopotrivă, o lege organică, deci cu aceeaşi forţă juridică cu legea care constituie  dreptul comun în materie.

 

La momentul actual, deficitul de personal al DNA se menține accentuat (grad de ocupare sub 70%, începând din februarie 2021). Procedurile de concurs derulate în anul 2020 au relevat că menținerea condiției de 10 ani vecime nu asigură o bază de selecție suficientă.

Procedura de selecție derogatorie pentru direcțiile specializate este reglementată de la începerea activității acestora, definirea competenței materiale nefiind modificată substanțial.

Efectuarea de către procuror a urmăririi penale în cauzele DNA și DIICOT impune măsuri de ajustare în situația în care,  în mod obiectiv, desfășurarea activității ar fi serios afectată de cadrul organizatoric în vigoare la un moment dat.

Prin urmare, statul de drept nu este incompatibil cu ocuparea unor posturi în cadrul Ministerului Public prin aplicarea unei reguli generale de vechime și a unor reguli speciale derogatorii, pe cale de consecință nu poate fi vorba nici de încălcarea dispozițiilor legii fundamentale.

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: