Tribunalul Dambovita: ,,Toate instantele sufera din cauza deficitului acut de judecători, deficit generat de lipsa unei strategii de resurse umane la nivelul sistemului judiciar.”(interviu)

Read Time6 Minute, 43 Second

Interviurile agentiei britanice de stiri News247WorldPress continua in  aceasta  a doua jumatate de an. Project Justice & Project “Management, Communication and Information on the Judicial System” prind contur, datorita constantei preocupari echipei  editoriale  in vederea cunoasterii sistemului judiciar si al managementului acestuia dincolo de dezbateri emotionale , pro sau contra.

Managementul instantelor si  al parchetelor  este mai putin cunoscut, fapt pentru care va invitam sa lecturati unul dintre cele mai complete si rare exemple de comunicare justitie -media -cetatean.

Astazi, conducerea Tribunalului  Dambovita , domnul presedinte, judecator NARCIS ERCULESCU raspunde  interviurilor News247WorldPress. Multumim tuturor presedintilor care au raspuns  si va indemnam sa lecturati cu atentie indiferent de instanta sau parchet.

 1. Stimate, Domnule Preşedinte, cine sunteţi dumneavoastră?

Judecător cu o vechime în magistratură totală de aproape 16 ani şi o experienţă de 6 ani în exercitarea unor funcţii de conducere, iar în cadrul Tribunalului Dâmboviţa sunt judecător din anul 2013.

 1. Ce instanţe sunt în jurisdicţia dumneavoastră?

            Tribunalul Dâmboviţa are 5 judecătorii arondate, respectiv: Judecătoria Târgovişte, Judecătoria Găeşti, Judecătoria Răcari, Judecătoria Moreni şi Judecătoria Pucioasa.

 1. Care este situaţia acestora? (spaţiu locativ, logistica, resursa umană, stadiu proiecte, etc.)

            Din punct de vedere al resurselor umane, toate instanţele suferă atât ca urmare a subdimensionării schemei de personal auxiliar (raportul grefier/judecător ar trebui să fie de 2 grefieri la 1 judecător), precum şi din cauza deficitului acut de judecători, deficit generat de lipsa unei strategii de resurse umane la nivelul sistemului judiciar precum şi de lipsa de reacţie a puterii legislative în sensul eliminării blocajelor privind accesul în magistratură şi a procedurilor de transfer, blocaje create prin Deciziile CCR nr. 121/10.03.2020 şi 454/24.06.2020.

Din punct de vedere al situaţiei imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea Tribunalul Dâmboviţa şi judecătoriile arondate trebuie să menţionăm că sediile unor instanţe necesită ample lucrări de reparaţii.

La sediul Judecătoriei Târgovişte au început, la data de 10.05.2021, lucrări de execuţie privind obiectivul de investiţii „Consolidare, extindere, amenajare şi reparaţie capitală la sediul Judecătoriei Târgovişte”,  perioada de execuţie a lucrărilor fiind de 24 de luni.

Încă de la sfârşitul lunii decembrie 2015, Judecătoria Târgovişte îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu pus la dispoziţie, cu titlu gratuit, de către Consiliul Local al Municipiului Târgovişte, potrivit contractelor de comodat încheiate cu Primăria Târgovişte. Acest spaţiu este un fost cămin de liceu, spaţiu impropriu desfăşurării în condiţii normale a activităţii unei instanţe, spaţiu care nu respectă cerinţele obligatorii de separare a fluxurilor de deplasare a justiţiabililor şi personalului judecătoriei, nu îndeplineşte cerinţele noilor coduri.

Sediul Judecătoriei Găeşti necesită     intervenţii de natura consolidării clădirii existente, în vederea extinderii în spaţiul curţii interioare a clădirii pentru mărirea spaţiului de arhivă în curtea instanţei alipită de actuala arhivă, precum şi efectuarea lucrărilor de izolaţie termică şi fonică, înlocuirea tâmplăriei exterioare, reparaţia instalaţiilor şi a acoperişului, precum si igienizarea sediului în vederea asigurării desfăşurării activităţii instanţei în condiţii optime de lucru.

De asemenea, sediul Judecătoriei Pucioasa necesită reparaţii capitale, de extindere, consolidare, amenajare şi izolaţie termică şi fonică.

Judecătoria Răcari funcţionează într-o clădire atribuită cu titlu de folosinţă gratuit de către Consiliul Local al Oraşului Răcari, imobilul aflându-se într-o avansată stare de degradare.

 1. Care este media de vârstă a personalului?

            Media de vârstă a personalului din cadrul Tribunalului Dâmboviţa este de 47 de ani.

 1. Care este structura cauzelor instrumentate pe rolul instanţei?

           În anul 2020, Tribunalul Dâmboviţa a înregistrat la cele 3 secţii un număr de 11 575 cauze noi, ceea ce înseamnă o creștere procentuală de 16,25 % (1 881 cauze) faţă de anul 2019, când numărul acestora a fost de 9 694 cauze.

Pe rolul tribunalului au existat în anul 2020 un număr total de 15 253 cauze (dosare nou înregistrate plus stoc), cu 2 259 cauze mai mult față de anul 2019, când aceasta a fost de 12 994 cauze.

Referitor la stadiul procesual, volumul cauzelor aflate pe rol la nivelul tribunalului, în anul 2020, se prezintă astfel:

 • 9 885 cauze de primă instanţă ( 1 462 cauze penale, 5 959 cauze civile şi 2 464 cauze civile, de contencios administrativ şi fiscal), reprezentând un procent de 64,81 %;
 • 4 123 cauze de apel (1 450 cauze civile şi 2 673 cauze civile, de contencios administrativ şi fiscal) – reprezentând un procent de 27,03  %;
 • 1116 contestații NCPP – reprezentând 7,31 % şi
 • 129 cauze în recurs (105 cauze civile, 22 cauze civile de contencios administrativ şi fiscal şi 2 cauze penale) – reprezentând un procent de 0,85 % din activitatea totală a instanţei.
 1. Ce avantaje a adus programarea electronică şi măsurile luate în timpul pandemiei?
 2. Cum apreciaţi digitalizarea instanţelor şi relaţia acuzare-apărare-judecător în acest context?

            Pandemia care ne-a „chinuit” pe toţi în această perioadă a adus, dacă putem spune astfel, şi un lucru bun, respectiv conştientizarea nevoii de digitalizare a activităţii instanţelor, domeniu în care sunt încă multe lucruri de făcut (adoptarea unei strategii şi implementarea unor programe informatice unitare la nivelul sistemului judiciar, pentru compatibilizarea funcţionării programelor informatice de tipul „dosar electronic”, precum şi realizarea unor modificări legislative, în special a normelor de procedură, adaptate noilor realităţi sociale).

 1. Ce aţi putut implementa ca manager al instanţei în mandatul dumneavoastră?

Optimizare proceduri în instanţă (fluxuri de documente), utilizare mai judicioasă a resurselor disponibile.

 1. ROI, IJ, CSM, ICCJ, Statutul Magistraţilor, asociaţiile magistraţilor au un impact în viaţa şi activitatea instanţei/instanţelor din jurisdicţie?

            Evident că activitatea instituţiilor menţionate de dumneavoastră şi reglementările legale la care faceţi referire impactează activitatea fiecărei instanţe, date fiind atribuţiile partajate ale fiecărei instituţii precum şi dependenţa resurselor instanţelor de deciziile luate de către Ministerul Justiţiei sau de către Consiliul Superior al Magistraturii, după caz (buget, resurse umane, etc.).

 1. Educaţia juridică la nivelul instanţelor/curţii poate fi capacitată după modelul Curţii de Apel Piteşti?

            La Tribunalul Dâmboviţa proiectul de educaţie juridică s-a realizat dinainte de existenţa unui program, prin protocoale de colaborare cu instituţiile de învăţământ şi s-a bucurat de un real interes din partea studenţilor şi elevilor.

Având în vedere că aproape toate domeniile de activitate din viaţa de zi cu zi sunt reglementate sau interferează cu norme juridice, ceea ce presupune necesitatea unui nivel minim (măcar) de educaţie juridică, consider că educaţia juridică ar trebui să devină una dintre materiile de studiu în sistemul de învăţământ.   

 1. Ce concluzii trageţi din cauzele şi încărcătura de dosare per judecător/instanţă?

            Încărcătura mare existentă în prezent afectează în mod evident calitatea şi celeritatea actului de justiţie, în ciuda efortului suplimentar depus atât de judecători, cât şi de personalul auxiliar. Cred că trebuie gândită o strategie unitară la nivelul întregului sistem judiciar astfel încât încărcătura de dosare/judecător să se situeze la un nivel optim al volumului de muncă, standardizat pe tipuri de instanţă şi specializări, iar pe de altă parte cred că printr-un management care să fie orientat spre rezultate, trebuie crescută performanţa activităţii instanţelor (eficienţă, calitate, celeritate, integritate) printr-o utilizare mai eficientă a resurselor avute la dispoziţie.

 1. Cum apreciaţi media şi platformele cu specialitate juridică de genul Juridice.ro, Universul Juridic şi alte publicaţii?

            Existenţa unor platforme de tipul celor enumerate de dumneavoastră apare ca fiind utilă atât din perspectiva generării unor dezbateri între specialiştii dreptului pe diferite probleme care, de multe ori, creează o practică neunitară, cât şi din perspectiva oferirii de informaţii juridice către publicul larg.

 1. Ce aşteptări aveţi dumneavoastră de la societate şi mediul profesional?

            De la societate mă aştept la o creştere a gradului de cultură juridică, la o conştientizare a rolului şi activităţii puterii judecătoreşti şi la crearea şi dezvoltarea unui spirit critic constructiv la adresa activităţii instanţelor în vederea creşterii calităţii serviciului public prestat în folosul întregii societăţi.

 1. Ce mesaj aţi avea pentru cititorii News247WP?

            Mesajul meu este acela de a avea încredere în activitatea sistemului judiciar, de a apela cu bună credinţă la serviciul public oferit de instanţe şi de a semnala orice eventuale „derapaje” de la exercitarea unui act de justiţie care nu se încadrează în standardele înalte de calitate pe care le presupune furnizarea unui astfel de serviciu public de către instanţe.

Interviu integral Interviu TR Dambovita

By

Robert Williams

Editor in Chief

 

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: