Justice News

Romania: CSM-PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 19 DECEMBRIE 2017 ORA 10:00 SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 19 DECEMBRIE 2017 ORA 11:00 SECŢIA PENTRU PROCURORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 19 DECEMBRIE 2017 ORA 12:00

 

PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 19 DECEMBRIE 2017 ORA 10:00

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

25664/2017

MENTINERE ÎN FUNCŢIE:

 1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25254/2017 privind cererea doamnei MUNGIU ELENA, judecător la Judecătoria Calafat, de menţinere în funcţie după împlinirea vârstei de 65 de ani.

2.

25668/2017

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:

Curte de Apel/Parchet de pe lângă Curte de Apel

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna LĂPĂDAT MARIA

Judecător la Curtea de Apel Timişoara

Tribunal/Parchet de pe lângă tribunal

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul ŢURLEA ALEXANDRU

Procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti

Judecătorie/Parchet de pe lângă judecătorie

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul PÎRŞCOVEANU CORNELIU-ALEXANDRU

Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moldova Nouă

3.

25853/2017

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind validarea rezultatelor concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii

4.

25851/2017

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind validarea rezultatelor concursului de promovare în funcţii de execuţie efectivă şi pe loc a judecătorilor şi procurorilor.

5.

25972/2017

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25579/2017 privind solicitarea doamnei judecător SLATE AIDA IOLANDA, preşedintele Judecătoriei Medgidia de aprobare a continuării mandatului în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Medgidia până la expirarea acestuia, respectiv până la data de 01.01.2019.

6.

25852/2017

 1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind validarea rezultatelor concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor la curţi de apel, tribunale şi judecătorii.
 2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind validarea rezultatelor concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a procurorilor la parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi judecătorii

2

7.

25541/2017

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12786/2017 privind validarea rezultatelor examenului de capacitate al judecătorilor şi al procurorilor stagiari, desfăşurat în perioada 30 iunie-13 noiembrie 2017.

8.

25849/2017

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:

 1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25391/2017 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Direcţiei de Inbvestigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
 2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25481/2017 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Târgu Lăpuş.
 3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25479/2017 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Cluj.
 4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/26004/2017 privind necesitatea menţinerii dispoziţiilor Hotărârii Plenului CSM nr. 57/2015 în ceea ce priveşte transferul temporar al unui post de judecător de la Judecătoria Tulcea, în vederea asigurării funcţiei de vicepreşedinte al Tribunalului Tulcea.
 5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26006/2017 privind necesitatea transferului temporar al unor posturi de judecător în vederea asigurării unor funcţii de conducere la instanţele judecătoreşti.
 6. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26007/2017 privind restituirea unuia dintre cele 2 posturi transferate temporar în statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Mizil din statele de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Vălenii de Munte şi Judecătoriei Râmnicu Sărat.
 7. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind transferul temporar a unor posturi de judecător în vederea continuării activităţii ca urmare a cererilor formulate de unii judecători în temeiul art. 51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004.
 8. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.26023/2017 privind modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe ca urmare a restituirii posturilor ce rămân vacante la promovare.

9.

25950/2017

EFECTE HOTĂRÂRI:

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25896/2017 privind încetarea parţială a efectelor Hotărârii nr. 1557/15.12.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

10.

25958/2017

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13757/2017 privind Decizia nr. 3856/05.12.2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la acordarea avizului anual de menţinere în funcţia de judecător a doamnei MAGHIARU MARGARETA.

11.

25963/2017

CONTESTAŢII:

3

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21445/2017 privind contestaţia formulată de domnul MARIAN VLAD VALENTIN, judecător la Tribunalul Bihor, împotriva Hotărârii nr. 1071/2017 a Secţiei pentru judecători.

12.

25978/2017

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25859/2017 privind solicitarea unui formator cu normă întreagă în cadrul Instituitului Naţional al Magistraturii, de schimbare a acestei calităţi în cea de formator colaborator.

13.

25991/2017

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 17384/2017 privind solicitarea doamnei BUCUR IULIANA MIHAELA, judecător la Judecătoria Pătârlagele.

14.

25992/2017

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12784/2017 privind desemnarea comisiilor de psihologi pentru testarea psihologică şi respectiv, reexaminarea psihologică a candidaţilor care au optat pentru ocuparea locurilor rămase neocupate în urma desfăşurării concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii.

15.

25999/2017

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi conrencios nr. 24365/2017 referitor la propunerea de modificare a Hotărârii de Guvern nr. 457/ din 16.05.2007 pentru aprobarea parcului auto şi a consumului lunar de carburanţi al autovehiculelor Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri.

16.

25996/2017

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 24732/2017 privind solicitarea formulată de petenta S.C.JURINDEX MEDIA S.R.L.de revocare a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1218 din 16.11.2017.

17.

25994/2017

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi conrencios nr. 24302/2017 privind solicitarea formulată de petenta Asociaţia Magistraţilor din România de revocare a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1050 din 12.10.2017.

18.

24148/2017

INSPECŢIA JUDICIARĂ

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 7034/IJ/1466/DIP/2017, având ca obiect apărarea independenţei sistemului judiciar.

19.

23074/2017

INSPECŢIA JUDICIARĂ

Raportul Inspecţiei Judiciare nr.6971/IJ/1448/DIP/2017 având ca obiect apărarea independenţei sistemului judiciar.

20.

26025/2017

Referat privind transformarea unui post vacant de personal contractual din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii.

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 19 DECEMBRIE 2017 ORA 11:00

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

25574/2017

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:

 1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24795/2017 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Curţii Militare de Apel a domnului judecător STANCU RADU, vicepreşedinte al Curţii Militare de Apel.
 2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24796/2017 privind propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Curţii Militare de Apel a domnului judecător DUMBRAVĂ AUREL.
 3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 23567/2017 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Făurei a domnului judecător COJOCARIU MARIUS-FLORENTIN.
 4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25850/2017 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Tribunalului Arad, a doamnei judecător MUNTEAN DANIELA-CLAUDIA.
 5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25749/2017 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Tribunalului Bihor a domnului judecător MONENCI IOAN-CRISTIAN.
 6. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25774/2017privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Aleşd a domnului judecător CIOARĂ ADRIAN-CRISTIAN.
 7. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25884/2017 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târnăveni a doamnei judecător HAMBEŢIU ANAMARIA CRISTINA.
 8. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25885/2017 privind propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Târgu Mureş a doamnei judecător VASIESCU MIHAELA.

2.

26022/2017

PRELUNGIRE DELEGARE

2

 1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Satu Mare a doamnei judecător POP CAMELIA ANA.
 2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Negreşti Oaş a domnului judecător CIORBA ADRIAN OVIDIU.
 3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Mangalia a domnului judecător DAVID ANTON CRISTIAN.

3.

25995/2017

Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25868/2017 privind suspendarea din funcţie a doamnei TUDORACHE NELUŢA-MARINICA, judecător în cadrul Tribunalului Călăraşi

4.

25919/2017

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind constatarea încetării suspendării din funcţie a doamnei judecător CIOCEA MIHAELA LĂMÂIŢA.

5.

26024/2017

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea unor judecători în baza art.51 alin 1 din Legea 303/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

6.

25977/2017

DETAŞARE:

 1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.25636/2017 privind solicitarea de detaşare în cadrul Comisiei Europene, Direcţia Generală de Justiţie şi Consumatori DG JUST, a doamnei judecător UNGUREANU ELENA DIANA, judecător la Curtea de Apel Piteşti.

7.

25975/2017

ÎNCETARE DETAŞARE:

 1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25858/2017 privind încetarea detaşării la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei DINESCU ANAMARIA LAURA, judecător la Tribunalul Vâlcea.
 2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25606/2017 privind încetarea detaşării la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei CARCIA LAURA CRISTINA, judecător la Tribunalul Ilfov.

 

SECŢIA PENTRU PROCURORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 19 DECEMBRIE 2017 ORA 12:00

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

25847/2017

Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare privind numirea procurorilor STOINA MARIA – CAMELIA, ENACHE MIHAELA şi APETROAE BOGDAN în funcţii de conducere la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

2.

25669/2017

CONTINUARE ACTIVITATE:

 1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19611/2017 privind cererea formulată de doamna CEAUŞU RALUCA GEORGETA procuror general adjunct în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, de continuare a activităţii după încetarea mandatului în funcţia de conducere deţinută.
 2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 20716/2017 privind cererea formulată de doamna FLOREA ADINA procuror general adjunct în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, de continuare a activităţii după încetarea mandatului în funcţia de conducere deţinută.
 3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25596/2017 privind cererea formulată de doamna TRĂILĂ ANA-MARIA procuror general adjunct în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, de continuare a activităţii după încetarea mandatului în funcţia de conducere deţinută.
 4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25635/2017 privind cererea formulată de doamna MAGRAON NICORINA, prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş, de continuare a activităţii după încetarea mandatului în funcţia de conducere deţinută.
 5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24619/2017 privind cererea formulată de doamna SABO IRINA LUCIA, prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, de continuare a activităţii după încetarea mandatului în funcţia de conducere deţinută.
 6. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind cererea formulată de domnul GHEORGHE ION DRAGOŞ, prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca, de continuare a activităţii după încetarea mandatului în funcţia de conducere deţinută.

3.

25846/2017

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind detaşarea doamnei LAURA CEH, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism la Consiliul Superior al Magistraturii.

4.

25848/2017

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de

conducere la parchetele de pe lângă curţi de apel, tribunale şi judecătorii, desfăşurat în perioada 22 septembrie – 15 decembrie 2017.

5.

26010/2017

Nota Direcţiei rsurse umane şi organizare privind punerea în executare a deciziei nr.4086 din data de 14.12.2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

6.

8279/2017

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7696/2017 privind solicitarea Ministerului Afacerilor Interne referitoare la detaşarea la această instituţie a doamnei OANA ANDREA SCHMIDT HĂINEALĂ, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău.

7.

25990/2017

Punctul de vedere al Direcţiei Legislaţie, documentare şi contencios nr.25315/2017 cu privire la plângerea prealabilă formulată de domnul SĂNDULESCU SORINEL.

8.

26008/2017

Raportul Inspecţiei Judiciare nr.8037/IJ/1702/DIP/2017 având ca obiect “remedierea deficienţelor constatate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi”.

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.